Puurkaevude ja veesüsteemide rajamine

375

 Puurkaevude puurimine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.

Info:

www.puurkaevumeistrid.ee

tel 502 1279

Kino maale