Taas „Coubertini Akadeemia”!

828
Coubertini Akadeemia projekti koosolek Bratislavas koos partnerorganisatsioonide esindajatega. Foto: Merlin Ponna

Ülenurme gümnaasiumi ühisväärtused on tervis ja terviseedenduslik töö kooli kogukonnas, sallivus ja koostöö ning ettevõtlikkus. Nendele väärtustele tuginetakse igapäevases õppetöös ja projektides. Kuulumine projektidesse, nagu „Tervist edendav kool”, „Liikuma kutsuv kool”, „Ettevõtlik kool” ning UNESCO ühendkoolide ja rahvusvahelise Pierre de Coubertini koolide võrgustikku on andnud võimalusi osaleda mitmetes huvitavates projektides ja võimaldanud neid ka ise korraldada.

Alates 2020. jaanuarist osaleb Ülenurme gümnaasium uues kaheaastases Erasmus+ programmi poolt rahastatud projektis, mida juhib Slovakkia Pierre de Coubertini komitee. Projekti nimi „Coubertini Akadeemia – Sotsiaalne kaasamine spordi väärtuste kaudu” käsitleb Euroopa Liidu lepingus kajastatud väärtusi. Projekt „Coubertini Akadeemia” aga peegeldab partnerorganisatsioonide olümpismi, sallivuse ja ausa mängu propageerimist omaalgatuslike tegevuste kaudu.

Projekti ametlikeks partneriteks on veel spordiklubi VEGA ja Mladost Slovakkiast ning FRM Foundation Poolast. Lisaks annab oma panuse ka meie koolile tuttav kool Piešt’anyst, kellega oleme lisaks kohtumistele noortefoorumitel koostanud mõned aastat tagasi mitmekeelse „Coubertini Akadeemia käsiraamatu koolidele”. Ülenurme gümnaasium kaasati projekti kui ekspertkool, kes jagab oma kogemusi eelpool mainitud teemavaldkonnas. Partneritega koostöös valmib ühiselt ka interaktiivne platvorm, kus saab antud teema kohta rohkem infot ning ka oma teadmisi proovile panna. Lisaks saab projekti lõpuks valmis kogumik, kuhu on koondatud kaasatud organisatsioonide kogemused. Nii võib sealt leida materjali näiteks Ülenurme gümnaasiumi kooliolümpiamängudest kui ka rahvusvahelisest noortefoorumitest.

Esimene riikidevaheline projektikoosolek toimus 11.-13. jaanuaril Bratislavas, kus määrati peamised eesmärgid, ülesanded ja võtme-isikud, sõlmiti lepingud ning tehti plaane järgmisteks Skype´i ja tavakoosolekuteks. Kokku saadakse kahe aasta jooksul kuni kuus korda ning viimane kavandatud kohtumine toimub Ülenurme gümnaasiumis 2021. aasta sügisel, siis tutvustatakse kolme riigi koostöös sündinud projekti interaktiivset platvormi ning kogumikku.

MERLIN PONNA,
ÜG projekti- ja arendusjuht

Kino maale
EelmineKambja valla noortevolikogu tegemistest
JärgmineÜlenurme muusikakooli aasta parimad