Hasselblattide tervitus

941

Kuna koroonapiirangute tõttu ei saanud me 19. aprillil pidulikult tähistada C. E. Hasselblatti 200. sünniaastapäeva ja tema järeltulijad ei saanud ka Eestisse osalema tulla, on nad saatnud meile tervituskirja, mille ma eesti keelde tõlkisin. Tervitus on ilus ja südamlik. Olen tänulik, kui Kambja valla rahvas sellest osa saab.

Õnnistussooviga

Kristjan Luhamets

Lugupeetud Andrus Mõttus ja Reido Orov, lugupeetud Kambja koguduse liikmed!

Carl Eduard Hasselblatt

Imestuse ja suure rõõmuga kuulsime meie, Hasselblatti perekonna liikmed, et Kambjas mõeldakse C. Eduard Hasselblatti 200. sünniaastapäevale. Meil on piinlik, et me kuupäeva lähenemist ei märganud ning oleksime tähtpäeva mööda lasknud. Küllap on põhjus selles, et teie Kambjas oskate meist paremini hinnata, kui oluline oli C. Eduard Hasselblatti panus Kambja koguduse jaoks. Seda me võime teie käest õppida.

Meelsasti oleksime mõnede pereliikmetega Kambjasse tulnud, et 19. aprillil 2020 mälestusteenistusest osa võtta. Kahjuks on see võimatu praeguste piirangute tõttu, mis on seatud kaitseks koroonaviiruse eest. Meil on sellest väga kahju. Võib-olla õnnestub meil mõnel teisel ajal Kambjasse tulla!

Meie perekonnas on olemas MTÜ Hasselblatti Perekonna Ühing. Üks selle ühingu ülesanne on osaleda Hasselblatti perekonnaloo jaoks oluliste paikade säilitamises. Kambja kirik on meie perekonna jaoks oluline paik. Seetõttu soovib Hasselblatti perekonna ühing teha annetuse Kambja kogudusele. Ühingu esimehe Johannes Hasselblatti nimel annan ma sellest teile teada. Meil ei ole kahjuks võimalik 19. aprillil 2020 annetust isiklikult mälestusteenistusel üle anda. Selle asemel kanname annetuse üle Kambja koguduse kontole. See saab järgneva paari päeva jooksul tehtud. C. Eduard Hasselblatt pühendus Kambja kirikuhoone arendamisele. Me rõõmustame, kui meie and (500 €) teenib samuti seda eesmärki, näiteks helivõimenduse sisseseadmist.

Ma tervitan kõiki, kes kuuluvad Kambja kogudusse, 19. aprillil 2020 loosungisalmiga „Ta hoidis oma rahvast nagu oma silmatera“ (5Ms 32,10). Ja ma soovin, et palve, mis vennastekoguduse loosungiraamatus 19. aprilliks on antud, meie kõigi kohta täide võiks minna: „Tänan Sind, Issand, et Sina hoiad oma rahvast kui kallist aaret, mille oled ohvriverega lunastanud. Kaota mu hirm maailma ähvarduste ees ja juhi mind oma riiki.“

Paljude südamlike tervitustega

ka Johannes Hasselblatti ja Hasselblatti perekonna poolt

MATTHIAS HASSELBLATT

Kino maale
EelmineVirtuaalses vormis aastapäevapidu Kambja koolis
JärgmineOodatud sündmuste ootamatu ärajäämine…