Vana-Kuuste mudilased liitusid lasteaiarühmaks

199

Ühiselt on mäng mõnusam. Foto: Heigo Mägi

  

Kuuste lastaiarühm alustas tegevust 3. septembril – tänavuse õppeaasta esimesel päeval, sest lasteaias õpitavat nimetatakse kaasajal ju alushariduseks ja lasteaiakasvatajatest on saanud lasteaiaõpetajad.

Kuuste kooli juurde loodud lasteaia liitrühma esimene tegutsemispäev algas piduliku aktusega. Kui tunnustavad tervitus- ja tänusõnad öeldud-kuuldud, lõikasid maavanem Esta Tamm, vallavanem Ivar Tedrema ja koolidirektor Rein Härmoja tavapäraselt lindi läbi. Sellega saigi kõrvaldatud viimane tõke Vana-Kuustes pikisilmi oodatud lasteaiarühmale tegutsemisvõimaluse andmisel.

Vana-Kuuste piirkonna lapsevanemate seas võeti kodulähedane lastehoiuvõimalus kiiresti omaks. Sestap olid liitrühma esimeseks kokkusaamispäevaks juba kõik kohad täidetud. Paarikümne mudilase arendamisega tegelevad õpetajad Lea Becker ja Ludmilla Arujõe, abiõpetajana töötab Anneli Vesso.

Toivo Ärtis

Kino maale