Maaelumuuseumid kogub vahetut infot pandeemia mõjust Eesti maaelule

800

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid kutsub üles saatma lugusid, päevikumõtteid, videoid, fonosalvestusi ja fotosid sellest, kuidas Covid-19 ülemaailmne pandeemia mõjutab maainimeste ning maapiirkondadega seotud linlaste elu ja tegevust.

Ootame mõtteid ja tegevuskirjeldusi viirusaegsetest probleemidest ja ümberkorraldustest ning tulevikuplaanidest. Oma kaastöö võib koostada teemal, mis kõige rohkem puudutab. Oleme koostanud näidiseks ka küsimuste paketid, millele võib oma loos toetuda.

Muuseum palub materjalid saata elektrooniliselt aadressil info@maaelumuuseumid.ee või kirjaga Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, Ülenurme alevik, Kambja vald 61714. Kellel kiirel kevadtööde ajal pole endal aega kaastööd jäädvustada, kuid on soov oma mõtteid edastada, siis võib sellest muuseumile teada anda. Leiame kindlasti võimaluse suhtluseks.

Kogutud materjal jääb SA Eesti Maaelumuuseumid arhiivi ning saatjate loal on seda võimalik kasutada uurimistöös, publikatsioonides või näitustel.

Täname ette kõiki kaastöö saatjaid!

Tegevuse kirjeldus enne pandeemiat

 • Kirjeldage enda ja pereliikmete elu ja tegevusvaldkonda enne viirust (käite palgatööl, omate väiksemat abimajapidamist, omate suurtootmist, peate turismitalu või käsitöönduslikku ettevõtet, olete maal elav pensionär, omate alalise linnakodu kõrval maakodu vms).
 • Kui suur on Teie leibkond?
 • Millal ja milliste võimalustega alustasite oma praeguse majandustegevusega?
 • Andke hinnang oma tegevuse edukusele, majanduslikule toimetulekule ja tulevikuperspektiivile viiruse-eelsetes tingimustes.
 • Kas olete võtnud laenu?
 • Kas teie peres või suguvõsas oli pendeltöölisi? Mis riigis?
 • Kas, milleks ja kui palju kasutasite/kasutate võõrtööjõudu?
 • Kui teil on oma ettevõtte koduleht, siis palun lisage veebiaadress.

Viirus ei ole veel Eestisse jõudnud

 • Millal hakkasite mõtlema sellele, et Hiinas alanud viirus võib hakata mõjutama Eesti elu?
 • Kuivõrd arvasite seda mõjutavat konkreetselt teie igapäevast elu ja tööd maal?
 • Millistest kanalitest saite informatsiooni ja kuivõrd see teid huvitas? Miks?
 • Milliseid ettevalmistusi pidasite vajalikuks teha või jättis viirusoht teid külmaks?
 • Millistele senistele kogemustele arvasite olema võimalik toetuda?
 • Kuidas mõjutas teie tööelu (kaupade tarned, suhtlus, tulevikuplaanid jms) teistes riikides juba levima hakanud viirus?

Viiruse leviku aeg Eestis

 • Kuidas ja mis ajast alates on mõjutanud viiruse levik Eestis teie igapäevast elu ja majandustegevust maal?
 • Milliseid ümberkorraldusi oli vaja teha seoses eriolukorraga?
 • Võrrelge praegust viiruspuhangut mõne varasema erakorralise olukorraga (näiteks loomade taudid, ikaldusaastad, idasuunaliste turgude kadumine jne).
 • Millised piirangud on teie tööd käesolevas eriolukorras kõige rohkem mõjutanud (pendelrände lõpp, koondamine, võõrtööjõu kasutamise probleem, tarneraskused, klientide puudus jne)?
 • Kui olete kaotanud töö, siis kirjeldage, kuidas olete teinud ümberkorraldusi oma elukorralduses.
 • Millised muutused on toonud viirus kaasa pereellu ja peresisesesse tööjaotusse (laste koolist koju jäämine, töökoha kaotus, kaupade kättesaadavus, suhtlus sugulaste, sõprade, külaelanike ja riskirühma kuuluvate lähedastega jne)?
 • Kui olete maakodu omav linlane, kas otsustasite veeta eriolukorra maal või linnas? Mis põhjusel?
 • Kui elate alaliselt maal, siis kirjeldage kohalike ja enda suhteid linnast maale pagulusse tulnud linlastega. Põhjendage.
 • Kuivõrd tõenäoliseks peetakse viiruse levikut maapiirkondadesse, kas see tekitab hirmu?
 • Kuidas kaitstakse oma kogukonda viiruse sissetungi vastu?
 • Kuidas kogukond on end ümber korraldanud vanemaealiste ja töötuks jäänud perede abistamiseks?
 • Kuivõrd jälgite igapäevaseid ametlikke viirusteateid ja millistest kanalitest?
 • Kas ja mida olete ka ise sotsiaalmeedias postitanud?
 • Kellele ise informatsiooni jagate ja kellega arutate (pereringis, sõprade-tuttavatega, tööalaselt)? Kuivõrd huvitute kultuuriinimeste ja kultuuriasutuste (muuseumid, teatrid jms) poolt pakutavatest veebiülekannetest, on need teie arvates vajalikud?
 • Milliseid hinnanguid annate eriolukorra tingimustes tegutsevatele riigi valitsusorganitele, omavalitsusele, ajakirjandusele, tervishoiule, haridusasutustele ja kogukonnale?
 • Millised on teie ootused?

Viirusaegsed edulood

 • Kirjeldage oma ettevõtluse ümberkorraldusi, mis on seotud viirusaegsetest piirangutest tulenevate majandusriskidega (e-kaubanduse organiseerimine, kaupade kojuvedu, muudetud tegevusvaldkond jms).
 • Milliseid võrdlusi leiate praegusele olukorrale oma majandustegevuse erinevatest aegadest?
 • Kuivõrd olite praegusi muutusi planeerinud teha juba normaalajal ja millised on väljavaated jätkata neid tegevusi pärast eriolukorra lõppu?
 • Kuidas toimis nõudlus teie toodete või teenuste järele (tõusis või kahanes)? Kuidas see mõjutas teid ja teie kolleege?
 • Kirjeldage oma elu ja majandustegevuse taaskäivitamise strateegiaid pärast eriolukorra lõppu.
 • Kui tõenäoliseks peate oma tegevuse taastumist endisel tasemel ja kui palju võtab see aega? Mida kavatsete taastumise nimel teha senisest teisiti?
 • Millised on teie abilootused valitsuselt, omavalitsuselt, kogukonnalt, sugulastelt?
 • Kui olete maakodu omav linlane, kuivõrd reaalseks peate oma alalise elukoha sisseseadmist maale ja millega oleks teil maal võimalik tegelda?
 • Kui palju oleksite nõus muutma oma senises tegevuses ja mis põhjusel?
 • Andke hinnang kaugtöö võimalikkusele maal elades.
 • Kuivõrd reaalseks peate võimalust, et asute tööle põllumajandusettevõtte palgatöölisena, põhjendage.

Andmed, mis avalikustatakse teie loal – nimi, vanus, elukoht.

Rohkem infot leiate SA Eesti Maaelumuuseumid kodulehelt.

Kino maale
EelmineSelgusid õpilasleiutajate konkursi eriauhindade saajad
JärgmineTartumaa parimad õpilasfirmad