Töökorraldus valla lasteaedades ja raamatukogudes

Raamatukogud ja lasteaiad jäävad avatud, kohatasu vabastus.

1691

LASTEAIAD

Kõik valla lasteaiad jäävad avatuks ja lapsed, kelle koju jätmine pole võimalik, on jätkuvalt oodatud. Viiruse seljatamisele kaasaaitamiseks palume kaaluda võimalust lapsega koju jääda.

Kambja vallavalitsus otsustas, et vabastab lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmisest kuni aprillikuu lõpuni. Märtsikuu eest esitatakse arve 50% ulatuses ja aprillikuu eest kohatasu ei küsita. Kohatasu vabastus laieneb nii lasteaias kohal käivatele kui ka vanemate poolt koju jäetud lastele. Lasteaias kohal käivate laste toidukulu tuleb vanematel tasuda.

Vallavalitsus teeb ka eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Kambja valla laste osas sama põhimõtet nagu vald oma lasteaedade osas otsustas. Vallavalitsus on valmis eralasteasutustele saamata jääva kohatasu kompenseerima vallaeelarvest, juhul kui eralasteasutus on avatud. Eralasteasutustes käivate laste vanemad saavad täpsemat infot oma lasteasutustest.

RAAMATUKOGUD

Tõrvandi raamatukogu ja harukogud Ülenurmel, Kuustes, Kambjas ja Külitsel jäävad avatuks.

Otsus lähtub sellest, et raamatukogud on kohustatud tagama juurdepääsu informatsioonile, raamatukoguteenused on valla elanike vaimse tervise säilitamisel äärmiselt olulised ja peavad olema kättesaadavad.

Raamatukogude avatuna hoidmiseks tuleb kinni pidada kehtestatud piirangutest: raamatukogus kantakse maski, järgitakse 2+2 reeglit, arvestatakse nõudmisega, et raamatukogu ruume on lubatud täita vaid 25 % ulatuses. Palume lugejatel viibida raamatukogus nii lühidalt kui see on võimalik ja/või hädavajalik, andes seeläbi võimaluse järgmistele külastajatele. Kui vähegi võimalik, palume raamatukokku tulla üksinda.

Kontaktivaba laenutuse võimaluse kohta saab küsida konkreetsest kogust:

Tõrvandi raamatukogu – Kambja valla raamatukogu

E, T, N kell 9.30 – 17.00, K 10.00 – 18.00 ja R 8.00 – 13.00

Kambja raamatukogu

E, K, R 10.00 – 17.00; T, N 12.00 – 19.00

Kuuste raamatukogu

E 11.00 – 18.30, T 11.00 – 17.00, K 8.00 – 17.00, R 8.00 – 16.00

Külitse raamatukogu

E, T, N 9.00 – 13.00, K 15.00 – 18.00 ja L 9.45-16.45

Ülenurme raamatukogu

E, T, K 11.00 – 17.00, N 12.00 – 19.00 ja R 9.00 -15.00

VALLAVALITSUS – OLEME ALATI OLEMAS

Enamus vallavalitsuse ametnikest töötab kodus ning osutab teenuseid kontaktivabalt. Kui on vältimatult vaja ametnikuga kokku saada, saab seda teha eelnevalt kokku leppides telefoni või e-kirja kaudu. Aga vallavalitsuses on ka alati mõni ametnik, kes võtab vastu dokumente ja annab vajadusel infot.

Kui Sul on koroonaga seotud mure, vajad sotsiaalabi või lihtsalt infot või head nõu vallas toimuva suhtes, pöördu julgesti vastava vallaametniku poole. Koos leiame vastused ja parimad võimalikud lahendused.

Kino maale
EelmineKüsitlus ettevõtjatele – töötajate transport ja liikumine
JärgmineVallavalitsuse istungilt