11.9 C
Kambja
Neljapäev, 23.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKes ja kuidas võidavad Euroopa Sotsiaalfondist?

Kes ja kuidas võidavad Euroopa Sotsiaalfondist?

Me hääletasime euroreferendumil Euroopa Liiduga liitumise poolt lootuses, et Eesti elu muutub seeläbi paremaks.

Ja muutubki, kui me ühiskonna kitsaskohti realistlikult teadvustame ning nende likvideerimisel aktiivselt kaasa lööme. Euroopa Liidu struktuurisummade kasutamisega seotud vastutus lasub liikmesriigil, mis tähendab, et struktuurifondide kasutamist korraldatakse Eestis – me ise valime projektid, viime ellu, ja ka vastutame selle kõige eest.

Euroopa Liidu fondidest

EL struktuurifondid on sellised rahalised allikad, millest saadavad toetused suunatakse sotsiaalmajanduslikult mahajäänud piirkondadesse. Struktuurifonde on neli: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond ning Kalanduse Arendusfond. Lisaks struktuurifondidele kuulub süsteemi ka Ühtekuuluvusfond, millest toetatakse tegevusi, mis on suunatud sotsiaalsete ning majanduslike erinevuste vähendamisele liikmesriikide vahel. Parima eestikeelse ülevaate EL fondidest saab järgmiselt kodulehelt:

http://www.struktuurifondid.ee/

Euroopa Sotsiaalfondist

Euroopa Sotsiaalfond on keskendunud peamiselt toetusele, mida inimesed vajavad oma tööalase konkurentsivõime tõstmiseks ning selle konkreetsed eesmärgid on toetada:

võitlust töötusega

noorte integreerimist tööjõuturule

võrdsete tingimuste loomist tööturul

töötajate oskuste, võimete ja professionaalse kvalifikatsiooni arendamist läbi kutsehariduse

uute töökohtade loomist

haridus- ja täiendõppesüsteemi

kogu EL hõlmavaid töö-hõive ja töökohtade loomisega seotud uuringuid ja pilootskeeme

inimressursside sidumist teaduse ja tehnoloogiasiirdega

õpetajate ja juhendajate õpetamist, sidemete loomist koolituskeskuste ja ettevõtete vahel, tööhõivega seotud kõrg- ja keskerihariduse arendamist.

Eestis on nende tegevuste koordineerimine jaotatud 4 ministeeriumi ja erinevate asutuste vahel:

Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem (Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove)

Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

Võrdsed võimalused tööturul – Sotsiaalministeerium ja Tööturuamet)

Haldussuutlikkuse tõstmine – Rahandusministeerium ja Riigikantselei).

Lõpetuseks

Kuigi esmapilgul võib projektide kirjutamise ning elluviimisega seonduv keerulisena tunduda, ei tohi unustada, et rahastamise eelduseks on vajadus. Siinkohal on parim näide Portugali ja Luksemburgi elanikele ESF-i raames eraldatav toetus – siiani on Portugalile eraldatud 449 ja Luksemburgile ligemale 100 € elaniku kohta! Seega on põhjust veel kord rõhutada struktuurifondide eesmärki – aidata arendada sotsiaalmajanduslikult mahajäänud piirkondi. Sotsiaalministeerium kutsub kõiki ettevõtlikke inimesi üles osalema meie peatselt algavas teavituskampaanias ning seejärel juba asjalikke projekte kirjutama – edukalt ellu viidud projekt parandab kõigi eestlaste elukvaliteeti!

Euroopa Sotsiaalfondi puudutav info on väljas kõigi koordineerivate asutuste, s.h. sotsiaalministeeriumi kodulehel: /www.sm.ee/est/pages/goproweb0562

Marge Mõisamaa, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna ESF peaspetsialist

Loetumad