22.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMeeldetuletuseks

Meeldetuletuseks

Haigekassa hüvitab:

  • isikule, kellele on määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 300 krooni.

  • rasedale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

  • alla üheaastase lapse emale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

  • isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

  • isikule, kellele on määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 4000 kr.

NB! Haigekassa jätkab hambaravihüvitiste maksmist kõikidele kindlustatutele, kes on viimase kolme aasta jooksul kasutanud hambaarsti teenuseid enne 1. jaanuarit 2009, kuid ei ole selle eest veel hüvitist taotlenud.

Haigekassa infotelefon 16 363.

Töötu ravikindlustusest

Töösuhte lõppemisel kestab inimese ravikindlustus viimasest töötamise päevast edasi kaks kuud.

Kui töö kaotanu soovib uut töökohta leida, on tal võimalik ennast töötukassas töötuna registreerida. Registreerimisega kaasneb ka ravikindlustus (ka pikaajalistele töötutele).

Ravikindlustus tekib registreeritud töötule üldjuhul alates 31. töötuna registreerimise päevast. Kui inimene läheb töötukassa suunamisel juba enne 31. päeva tööturukoolitusele, tööharjutusele või –praktikale, tekib ravikindlustus juba esimesest teenusel osaletud päevast.

Kui inimesel on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil vastava toetuse saamise õigus tekib ehk töötukassa positiivse otsuse tegemise päevast.

Isiku ravikindlustus kehtib 1 kuu pärast arveloleku lõpetamist.

Alates 1. maist 2009 täidab Tööturuameti ülesandeid Töötukassa.

Töötukassa Tartumaa osakond asub Tartus Riia mnt 35; telefon 742 7155, infotelefon 15 501 (E-R 9-17).

Elerin Maisväli,
Kambja vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Loetumad