Välireklaami paigaldamisest

693

Välireklaami paigaldamine Kambja vallas on lubatud vallavalitsuse väljastatud reklaami paigaldusloa alusel. Reklaami paigaldaja on kohustatud paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse ja Kambja valla välireklaami paigaldamise ja reklaamimaksu eeskirja nõuetele. Vastavalt ehistuseadustikule ei tohi teekaitsevööndisse paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit. Plakateid, kuulutusi ja teateid ei kleebita seintele, postidele, plankudele jne, vaid paigaldatakse ainult selleks ette nähtud kuulutustahvlitele või -tulpadele.

Paigaladaja peab tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada.

Välireklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineNeljapäeval tunnustatakse Tartumaa haridustöötajaid