Tõrvandi Päästeseltsi tegemistest

1186
Pilt on tehtud praegu arvel olevast tehnikast, kuid Kambjas on juba uus paakauto kohal ning käimas on selle oma käe järgi kohandamine.

Märtsikuust alates alustab Tõrvandi Päästeselts kodunõustamistega Lepiku, Reola ja Uhti külas. Reeglina külastatakse kodusnõustamise raames kodusid nädalavahetusel ja kindlasti valgel ajal. Päästeseltsi poolt läbiviidaval kodunõustamisel on värava taga kindlasti päästevärvides sõiduk ja ametnikel on ette näidata pildiga vabatahtliku päästja dokument.

Kodunõustamist ei pea mitte keegi kartma, sest kindlasti ei ole tegemist kontrollimise ja karistamisega.

Nõustamise raames vaadatakse koos peremehega üle küttekolle ja küttematerjali ladustamine ning teised olulised tuleohutuspunktid, nagu näiteks elektrisüsteemid ja nende turvalisus. Nõustamised liiguvad kogu aasta jooksul külast külla ja kindalasti jõutakse paljudesse kodudesse.

Kui nõustamise käigus tuleb välja mõni probleem, mille peremees ise ära saab lahendada, siis sellega piirdutaksegi. Kui aga keegi teab kedagi, kes vajaks abi näiteks oma elamises korstna kontrollimisel või mõnel muul tuleohutusteemal, siis võib julgelt märku anda kas telefoni teel või paluda abi mõne vallatöötaja kaudu.

2017. aastal tegi Tõrvandi tuletõrjeauto 289 väljasõitu ja nendest 176 korral olime kiireimad ehk siis esimesena sündmuskohal. Tõrvandi vabatahtliku komando loomisest alates on plaan pakkuda oma valla rahvale kiireimat abi. Suudame küll võrdselt kutselise päästega reageerida ja olla kiiremini kohal, kuid suuremate õnnetuste korral vajame siiski appi suuri päästemasinaid.

Käesolevast aastast on meie majandada ka Kambja vabatahtlik komando. Oleme juba mõelnud välja plaani, kuidas sellest kõige suurem tulu tõuseks just nimelt kogu suure valla elanikkonnale.

Kambja komandol saab olema suur ja oluline roll: tuua õnnetuskohale piisav veetagavara ehk siis teisisõnu toimida kiirelt reageeriva paakautona. Kustutusvee hankimine on alati olnud paras peavalu ja Kambja komando asukoht ja head ning osavad mehed annavad kindlasti kiire ja tõhusa tulemuse.

Kambja komandole jääb ka suure maastikuvõimekusega tulekustutusauto nendeks juhtumiteks, kui teed pole läbitavad või vaja on liikuda maastikul.

Vaatamata sellele, et me reageerime järjest kiiremini ja läbimõeldumalt sündmustele, ei soovi me mitte kellelegi õnnetust!

Parim võimalus tuleõnnetuste ärahoidmiseks on töökorras suitsuandur ja kindlasti tuleb kasuks külla tulnud päästja kogenud pilk, mis võimaliku ohukoha avastab!

TOOMAS ARUMÄGI,
MTÜ Tõrvandi Päästeselts juhatuse liige

Kino maale
EelmineMagusat ja soolast maapähklivõid Külitsest!
JärgmineJärjekordne „Õuduste õhtu“