Järjekordne „Õuduste õhtu“

698
Gümnaasiumimaja värskeimad asukad on õuduste õhtu edukalt üle elanud, õnnestunud ettevõtmise üle on kõigil hea meel. Foto: Merlin Ponna

2. veebruaril kell 18.00 toimus Ülenurme Gümnaasiumis traditsiooniline „Õuduste õhtu“ 6. klassi õpilastele. Sellel korral oli kavas populaarsust koguva põnevusmängu – põgenemistuba – versioon. Korraldajateks olid 10. klassi kolm tüdrukut, kes tegid seda praktilise töö raames.

Programm nägi ette, et õhtu jooksul lahendavad õpilased klassiruumides erinevaid ülesandeid, mis omavahel seotud ning mis lõpuks võimaldasid klassiruumist põgeneda. Pärast keerukaid ülesandeid ning meeskonnatöö proovilepanekut said õpilased pidulikult kringlit ja morssi nautida, samal ajal selgitasid korraldajad välja osalejate parimad kostüümid (riietuda tuli vastavalt õhtu teemale). Pärast tunnustamist said osalejad veel diskol tunnikese tantsuoskusi lihvida. Kiireimaid põgenemistoast pääsejaid premeeris Escaper oma põgenemistoa sooduspääsmega.

Osalejate tagasisidet arvesse võttes saab väita, et korraldajate peamine eesmärk – viia läbi meeleolukas üritus 6. klassi õpilastele kui gümnaasiumimaja värskeimatele õppuritele – õnnestus täielikult.

Suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid! Ilma nendeta ei oleks saanud „Õuduste õhtut“ korraldada!

KELLY OTS,
KELLY MÖKSI,
HELEN KURE
Ülenurme Gümnaasiumi 10. klassi õpilased

Kino maale
EelmineTõrvandi Päästeseltsi tegemistest
JärgmineAasta juutuuber elab Ülenurmes!