Koolijuhid tegid sisukaid ettepanekuid õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtete täiendamiseks

330
Kambja valla haridusjuhid 05.03.2024 Tõrvandi lasteaias. Foto: Marko Ojakivi

5. märtsil 2024 toimunud koosolekul arutati vallavalitsuse ja koolijuhtide koostöös ühtseid põhimõtteid, millest kõikidel Kambja valla üldhariduskoolidel on vajalik lähtuda õpetaja töö- ja palgakorralduse kujundamisel.

Arutelul tegid koolijuhid mitmeid ettepanekuid põhimõtete täiendamiseks, et õpetajate töötasu vastaks nüüdisaegsele ootusele.

Kambja valla üldhariduskoolide õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtteid on plaanis arutada õpetajate esindajatega ja hoolekogudega aprillis ja mais. Valla õpetaja töö- ja palgakorralduse juhised on kavas kinnitada vallavalitsuse korraldusena käesoleva aasta esimesel poolel.

Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise eesmärgid

  • Luua avatud organisatsioonikultuur, kus koolipidajal, koolijuhil ja õpetajal on ühine ja selge arusaam töö- ja palgakorralduse põhimõtetest, tööõigusest ja osapoolte vastutusest.
  • Kujundada mõistlik töökorraldus – õpetaja kõik tööülesanded mahuvad üldtööaja sisse ja püsivat ületunnitööd ei teha.
  • Tagada õpetajale töötasukindlus suurema põhipalgana, mis on vähemalt 120% Eesti keskmisest. Luuakse senisest enam täistööajal põhinevaid, diferentseeritud palgaga ametikohti, arvestades kooli vajadusi, õpetaja personaalset panust ja kompetentse.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKriisivalmiduse koolitusel oli tähelepanu all valmisolek kriisiks
JärgmineAvalikul koosolekul tutvustatakse Ränirahnu tee projekti