Kriisivalmiduse koolitusel oli tähelepanu all valmisolek kriisiks

279

Teisipäeval, 5. märtsi 2024 õhtupoolikul toimus Ülenurme Gümnaasiumis kohalikele elanikele suunatud tasuta kriisivalmiduse koolitus, kus fookuses oli kogukondade hakkama saamine erinevates kriisiolukordades.

Eesmärk oli jagada teadmisi, kuidas suurendada valmisolekut kriisideks. Kohtumisel anti ülevaade riiklikest elanikkonnakaitse arengutest, jagati näpunäiteid, mismoodi valmistuda ettenägematuteks olukordadeks. Samuti anti suuniseid ja juhiseid kogukonna kriisiplaani koostamiseks. Koolituse lõpus said kogukonnad lahendada ülesande, kuidas tulla ühiselt toime pikema elektrikatkestusega käredas pakases.

Kohtumisel jagati infot ka edaspidistest koolitusvõimalustest. Võimalike koolituste teemad on seotud kriisivalmiduse, kriisiplaani, kriisirollide jms. Täienduskursuste kestuseks on kavandatud kolm, neli tundi. Kõik kursused on tasuta. Huvi korral kirjutada e-posti aadressil taavi.siilbek@rescue.ee (Taavi Siilbek, Päästeameti ennetuspartner)

Samuti tutvustati ülevaatlikult kriisiinfotelefoni (KRIT), selle põhimõtteid ja võimalusi kogukondade liikmetele. KRIT on avalikkuse teavitamise teenus erakorralise sündmuse puhul, mil elanike infovajadus on tavapärasest suurem.

Kambja Vallavalitsus ja Häirekeskus on sõlminud koostöökokkuleppe, mille kohaselt saavad omavalitsuse elanikud erakorraliste sündmuste korral helistada tasuta 1247 numbrile, et saada kriisis ametlikku ja usaldusväärset teavet ning käitumisjuhiseid.

Kambja valla elanikkonnakaitset puudutav informatsioon on leitav veebilehelt www.kambja.ee/elanikkonnakaitse. Viidatud lehele on koondatud info, mis käsitleb avalikke varjumiskohti, hädaabi, kriisiolukorraks valmistumist, iseseisvat kui naabrite ja kogukonnaga hakkamasaamist, tegutsemist kriisiolukorras, juhiseid jm olulist teavet.

Ettekanded: Hädaolukorraks valmisolek, Kogukondade valmisolek hädaolukorraks

Lisainfo: Ragnar Veemaa, Kambja valla kriisikomisjoni liige, 5443 0145, ragnar.veemaa@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineJakob Vares pälvis judo Euroopa karikaetapil kulla
JärgmineKoolijuhid tegid sisukaid ettepanekuid õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtete täiendamiseks