4.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKasuta konsulendi abi: väärt nõu teeb elu hõlpsamaks

Kasuta konsulendi abi: väärt nõu teeb elu hõlpsamaks

vasikasToetamaks elu maapiirkonnas ning jätkamaks ja arendamaks piirkonnale omast majandustegevust, on Euroopa Liidu fondidest võimalik taotleda erinevaid toetusi. Need on mõeldud nii põllupidajatele kui ka loomakasvatajatele, nii ettevõtetele kui ka mittetulundusühingutele, nii seltsidele kui ka ühingutele.

Peamiseks maapiirkonna toetuste rahastajaks on Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, mille vahendeid Eestis haldab peamiselt PRIA. Eurorahade taotlemiseks ning investeeringute teostamiseks on kehtestatud täpsed reeglid ja nõuded, mis toetuste lõikes on erinevad.

Võib tunduda, et toetuse taotlemine on midagi väga keerulist ja rasket – täita tuleb hunnik pabereid, leida juurde vormidel toodud andmeid tõendavaid dokumente, olla kursis määruste nõuete ja nüanssidega. Tihtipeale selgub toetuse taotluse esitamisel, et kasutatud on vale vormi või esitatud dokumendid ei ole korrektsed või piisavalt täpsed.

Närvipinge vähendamiseks ning sekelduste vältimiseks on toetustaotluse koostamisel ning lisadokumentide vormistamisel võimalik kasutada atesteeritud konsulentide abi.

Konsulentide teenuse kasutamine on tehtud vägagi soodsaks, sest PRIAst on võimalik taotleda nõuandetoetust ja konsulendi teenusele kulutatud raha 75% ulatuses tagasi saada. Peamine tingimus nõuandetoetuse saamisel on vähemalt 0,3 hektari maatulundusmaa olemasolu.

Konsulent on spetsialist, kes tegeleb nõuandetegevusega maaelu arengu ja/või põllumajanduse valdkonnas ning nõustab üksikkliente, gruppe, organisatsioone, huvirühmi ja kogukondi maaelu arenguga seotud valdkonnas üldisematel või spetsialiseeritud küsimustes.

Igas maakonnas on olemas oma nõuandekeskus. Tartumaa nõuandekeskuseks on Tartumaa Põllumeeste Liit.

Põllumeeste Liiduga teevad koostööd 12 konsulenti erinevatest valdkondadest: taimekasvatus, loomakasvatus, finantsmajandus ja maaettevõtlus. Tartumaa Põllumeeste Liit asub Tartus Jalaka 48, kodulehel www.tartufarmer.ee on vajalikud kontaktid.

Siinkohal julgustaksin kõiki, kel on plaanis taotleda toetusi ja saada infot võimalike toetuste kohta, pöörduma Tartumaa Põllumeeste Liidu konsulentide poole. Need on inimesed, kellel on kogemused ja teadmised toetuste taotlemise kohta.

Lõpetuseks üks kasulik vihje — külade uuendamise ja arendamise meetme taotluste vastuvõtt on planeeritud detsembri lõppu. Seega on sobilik juba praegu läbi arutada toetuse tingimused ja teha ettevalmistusi taotlemiseks.

Edukat koostööd soovib Tartumaa Põllumeeste Liidu finantsmajanduse ja maaettevõtluse konsulent

Lembit Ostra

Täiendav info: lembit@mkn.ee, tel 522 3599.

Loetumad