2.9 C
Kambja
Neljapäev, 18.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKonsulendid ulatavad erametsaomanikule abikäe

Konsulendid ulatavad erametsaomanikule abikäe

käbiKeskkonnaameti piirkondlikud metsaspetsialistid võtavad metsaomanikelt metsateatisi vastu Tartumaa valdades üks kord kuus.

Metsandusalaseid probleeme aitavad teil lahendada metsandusevaldkonna konsulendid.

Igal erametsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul tasuta kuni 15 tundi metsandusevaldkonna konsulendi nõustamist. Konsulendile tasub tehtud töö eest metsaühistu SA Erametsakeskus kaudu.

Metsandusevaldkonna konsulent on spetsialist, kes tegeleb nõuandetegevusega metsanduse valdkonnas. Kokku on Eestis 2009. a juuli seisuga 66 atesteeritud ja kehtiva tunnistusega metsandusvaldkonna konsulenti (www.eramets.ee).

Nõustamist pakuvad konsulendid üldiselt metsamajanduslike tegevuste kohta.

Tavalisemad metsandusalased nõustamisteemad erametsaomanikele:

 1. Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine.
 2. Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel.
 3. Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine.
 4. Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA).
 5. Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks).
 6. Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused.
 7. Noorendike hooldus.
 8. Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus.
 9. Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine.
 10. Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine.
 11. Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga.
 12. Jne.

Ootan teid oma metsandusalaste probleemide lahendamisele ja nõuandele metsas.

Lugupidamisega

konsulent Väino Suigusaar

Kontaktandmed:

Rannu vald
Tartumaa;

tel 505 0939;
e-post vaino.suigusaar@mail.ee

Loetumad