Ülevaade Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida

344
  • Migratsiooninõustajad jagavad informatsiooni Eestis viibimise, töötamise ja elamise võimaluste kohta eesti, inglise ja vene keeles, saates kirja aadressil migrationadvice@politsei.ee või helistades E-R kl 9.00-15.00 numbril 612 3500.
  • Integratsiooni sihtasutus (INSA) pakub kõigile Eestis elavatele inimestele keeleõppe alast nõustamist ning keeleõpet. Ülevaade kehtivatest tingimustest Ukraina kodanike võimalikuks Eestisse saabumiseks ja kohanemiseks Integratsiooni sihtasutuse nõustamise kontaktid: tasuta telefon 8009999 ja e-post info@integratsiooniinfo.ee, koduleht:www.integratsioon.ee
  • Tervise kaitse on inimeste põhiõigus ja kõigile Eestis viibivatele inimestele on tagatud vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral. Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandetelefonil 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse hädaabinumbrile 112.
  • Psühhosotsiaalne kriisiabi on inimlik, toetav ja praktiline abi kaasinimestele kriisiolukorras või selle järel, mis sisaldab erinevaid inimese heaolu- ja turvatunnet ning ratsionaalset otsustamist ja käitumist toetavaid tegevusi. Tugi on kättesaadav telefonil 116 006 või rahvusvaheliselt helistades +372 6147 393. Lisaks veebivestluste vahendusel aadressil: www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.
  • Haridus- ja teadusministeerium on kavandamas rahalisi vahendid keeleõppe e-kursuse ukraina keele toe arenduseks ja täiendavate täiskasvanute eesti keele õpetajate koolitamiseks.
  • Laps võetakse piirkonna kooli vastu ja hakkab koheselt osalema õppetöös ning võimaldatakse koht lasteaias. Pakutakse tasuta eesti keele e-kursuseid sisserännanutele. Kavas on vajadusel täiendavate üldhariduse koolikohtade ja üldhariduses täiendava eesti keele õppe ning alushariduse pakkumisega seotud kulude rahastamine.
  • Ukraina kogukond Eestis kontaktid
  • Eesti ukrainlaste kongress (EUK) on suunatud ukraina kultuuri ja Eesti ukraina kogukonna rahvusliku identiteedi säilitamisele. EUK on loonud tihedaid kontakte Ukrainaga – nii riiklike struktuuridega kui ka kohalike omavalitsuste, ülikoolide, ühiskondlike organisatsioonide, aga ka ukraina organisatsioonidega üle maailma. Kontaktid: EUK juhataja Vira Konõk, ukr.est.congress@gmail.com, tel 5232275
  • Ukraina kultuurikeskus (EUK allselts), koduleht: www.ukk.ee, tel 5650 2572, email: labora.tallinn@gmail.com
  • Ukraina organisatsioonide assotsiatsioon Eestis (UOAE) juures tegutseb kolm pühapäevakooli Tallinnas, Valgas ja Tapal. UOAE-sse kuulub 13 liikmesorganisatsiooni, kelle juhatus asub Tallinnas, Tapal, Valgas, Paides, Paldiskis ja Pärnus. Kontaktid: UOAE juhataja- Vladimir Palamar, info@ukraine.ee; ukrainaoae@gmail.com, tel 55659763

Kino maale
EelmineHaiglates 620 koroonaviirusega nakatunut; uusi nakatumisi 3309
JärgmineTöötukassa avas tööpakkumiste keskkonna Ukraina sõjapõgenikele