Tänu

189

Unipiha algkool tänab talunik Aarne Moosest tasuta küttepuude üleandmise eest koolile.

Kino maale