Minister tuleb avalikult nimetüli lahendama

1403

Riigihalduse minister Janek Mäggi kohtub täna Kambja valla elanikega, et arutada omavalitsuse nimemuutmise soovi tagamaid. Kambja vallavolikogu esitas aprillis valitsusele taotluse muuta valla nimi Ülenurmeks.

„Kambja vallavolikogu ja osa valla elanikest soovivad muuta Kambja nime Ülenurmeks. Kohanimenõukogu arvates on Kambja nimi põhjendatum. Kaks eri arvamust, kuid mõlemas on tõde,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Lõpliku otsuse nime osas peab tegema valitsus. Otsustasin Kambjasse kohale minna, et enne taotluse valitsusse viimist ja otsuse tegemist arutada nimevahetuse tagamaid ka kohalike elanike endiga.“

Valitsus otsustas haldusreformi käigus ühendada Kambja ja Ülenurme valla ning määras omavalitsuse nimeks Kambja. „Ülenurme nimi siiski ära ei kadunud ning see säilib Kambja vallas asuva alevikuna,“ täpsustas minister. Kambja vallavolikogu esitas 6. aprillil valitsusele taotluse nime muutmiseks Ülenurme vallaks, pidades Ülenurme alevikku omavalitsuse keskuseks, kus elab ka suurem osa moodustunud valla elanikest.

Kohanimenõukogu esitas valitsusele arvamuse, et Kambja valla nimi on põhjendatum, sest see lähtub ajaloolise maa-ala märkivast kohanimest ehk kihelkonna eelistamisest. Üldise kohanimevaliku põhimõte on valida võimalikult pikka aega kestnud nimi. Esimesena peetakse silmas kihelkondade nimesid, mis on Eestis pikimat aega valitsenud piirkonnanimed. Teise lähtekohana pakutakse välja valla keskuse nime.

Haldusüksuste nimede muutmise või muutmata jätmise otsustab valitsus, kaaludes seejuures kõiki olulisi asjaolusid ning järgides seaduses ettenähtud tingimusi.

Kohtumine on avalik ning toimub kell 16:00 Ülenurme Gümnaasiumis.

Kino maale
EelmineFotod: Nõos jagati võidutuld
JärgminePühapäevast bussisõit osaliselt tasuta