Kallis Kambja valla elanik!

204

Selleks, et muuta meie vallalehte veelgi huvitavamaks ja oodatumaks, saad anda oma panuse ka SINA.

Kirjuta lugusid elust enesest. Kirjuta, kui miski liigutas sind südamepõhjani. Kirjuta, kui miski sind häirib või midagi riivab silma. Kirjuta inimesest, kellest teistelgi oleks rõõm teada.

Meie kõigiga juhtub aeg-ajalt põnevaid / naljakaid lugusid, millest teisedki huviga loeksid.

Kindlasti on lugusid, mida tahaksid teistega jagada.

Lood võib saata e-posti aadressile toivo@kambja.edu.ee või tavapostiga aadressil Kambja, Kesk 12.

 

Kino maale