Esimesel koolipäeval liivakastist tundi

215

“Mind kutsuti esimesel koolipäeval liivakastist tundi,” ütleb taluperemees Jaak Sööt naerdes läbi lahtise akna klassiruumis seisvale õpetaja Ehale. “Mängisin Margusega, kes alles järgmisel aastal kooli pidi tulema liivakastis ega teadnud, et tund algas.”

Neljapäeval, 29.mail tulid Unipiha kooli tulevased 1. klassi õpilased
tutvuma oma kooliga. Nende hulgas ka Jaak Söödi lapselaps Sille
.

“Ikka selleks, et sügisel üle kooliukse astumine poleks enam
nii hirmus,” ütleb õpetaja Eha lastevanematele.

“Tule ma näitan sulle, kus meie onnid ja mängumaa on,” ütleb
Toomas (3. kl) Sillele ja Karl-Erikule söögilauast
püsti tõustes.

Nii nad lähevadki kolmekesi uudistama kooli maa-ala, onne, liivakasti
ja mängumaade piire. Toomas tähtsa ja pisut üleolevana kui
kolmandat talve koolis käiv poiss kõige ees ja Karl-Erik ning
Sille tema järel.

Septembris kooli tulles on nüüd kõigil 1. klassi lastel
“see” teada. Ka klassiruum ja õpetaja, ainult koolipink ja koht klassis
veel mitte. See tuleb pärast aabitsa kättesaamist ning lillede üleandmist.
Kasvõi loosimise teel, kui ühele ja samale kohale on tahtjaid
rohkem kui üks.

Lembit Jakobson

Kino maale