Ülenurme gümnaasium – tuhande õpilasega kool

2081
Foto: Heigo Mägi

Hea on tõdeda, et kevadel suutis kool ära teha kõik ettevalmistustööd uueks õppeaastaks ja suurepärane suvi oli kõigile puhkamiseks. Komplekteeritud said nii esimesed kui ka kümnendad klassid ja konkursiga valitud uued õpetajad; suurim konkurents oli 18 õpetajat ühele ametikohale.

2018. aasta on Ülenurme gümnaasiumile ajaloolise tähtsusega. Jaanuaris alustasid Tõrvandi koolihoones asunud algklassid õppetööd Ülenurme koolimaja uues algklasside korpuses. Selle koolisügise algusest on kunagisest 350 õpilasega koolist saanud tuhande õpilasega kool. Eelmise sügisega võrreldes on koolis 80 õpilast enam. Kes võis küll seda arvata, et juba algaval kooliaastal õpib Ülenurme gümnaasiumis tuhat õpilast!

Esimest korda kooli ajaloos astub esimesse klassi 139 õpilast ja nõnda alustamegi kooliaastat kuue paralleelklassiga. Esimese koolipäeva aktuski omandas uued mõõtmed: värsked aabitsasaajad koos vanematega enam kõik korraga kooli aulasse ära ei mahu… Et vanemad saaksid osa lapse ja kogu pere jaoks nii tähtsast sündmusest, toimub laupäeval, 1. septembril kaks aktust esimestele klassidele – kell 10.00 1.a, 1.b, 1.c klassile ning kell 12.00 1.d, 1.e, 1.f klassile. Ülejäänud koolipere õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 3. septembril.

Esimese klassi õpilased saavad koos aabitsaga ka Ülenurme gümnaasiumi tekli. Püüdleme selle poole, et meie õpilastel oleks oma koolivorm, mis rõhutab õpilaste olulisust ja koolipere ühtekuuluvustunnet. Infot koolivormi ja selle tellimisvõimaluste kohta leiab kooli kodulehelt www.yle.edu.ee.

Oma esimest kooliaastat alustavad õpilased saavad oma esimese õpetaja – 1.a klass saab klassijuhatajaks Pille Granovski, 1.b klassi juhatajaks saab Monika Meitern, 1.c klassi hakkab juhatama Sirle Kikerpill, 1.d klassi Kalli Ird, 1.e klassi Kätlin Vahemets ja 1.f klassi hakkab juhatama Agnes-Vanessa Uusimaa.

Uues algklassikorpuses on kõikides klassides puutetundlikud SMART-tahvlid, mistõttu alustame juba 1. klassis arvutiõpetusega. Kõik klassiõpetajad läbisid kevadel põhjaliku ja mitmekülgse SMART-tahvlite koolituse. Sporditerviseedendusliku suuna kolmandate klasside õppekava oleme täiendanud tantsulise liikumisega, lapsi hakkab juhendama Marit Rauk.

Töövihikud saavad õpilased esimesel koolipäeval klassijuhatajalt. Pikapäevarühm alustab tööd 3. septembril, sellekohase avalduse vorm on olemas kooli koduleheküljel.

Uued klassijuhatajad saavad endile ka kuuendad klassid: Peep Reimer (6.a), Koit Simso (6.b) ja Maris Toomik (6.c).

Gümnaasiumiosas alustame kahe paralleeliga, nagu see viimastel aastatel ikka olnud on. Gümnaasiumiteed alustab meil 58 õpilast, klassijuhatajateks Külli Loos (10.a) ja Pille Kuusik (10.b). Kokku on gümnaasiumiastmes 155 õpilast. Kevadel lõpetasid Ülenurme gümnaasiumi kuldmedaliga Margit Kalk, Kaija-Liisa Oras ja Steven Pehter, hõbemedaliga Jarlis Kütt ja Dagmar Tiirmaa.

Kasvav kool vajab pidevalt uusi õpetajaid. Nii alustavad Ülenurmel tööd noored õpetajad Pille Granovski ja Agnes-Vanessa Uusimaa klassiõpetajatena, Kris Kirs inglise keele õpetajana, Kaupo Kütt kehalise kasvatuse õpetajana, Maris Annusver pikapäevarühma õpetajana ja Kätlin Tamm väikeklassi õpetajana. Marion Soostar jätkab sotsiaalpedagoogina täiskoormusega. Ülenurme gümnaasiumi spordijuhina alustab tööd Kaspar Koolman. Oma kodukohalähedasele töökohale asusid Maris Lepp ja Helen Altin Ilves.

Käesolevast õppeaastast alustab põhikooli vanemas- ja gümnaasiumiastmes tööd õpilasnõustaja, kes abistab õpilasi karjääriplaneerimisel, loov- ja uurimistööde kirjutamisel. Õpilasnõustamisega hakkab tegelema meie ajaloo- ja filosoofiaõpetaja Ada Tamme.

Viimased viis aastat on meil olnud aastase õppeajaga vahetusõpilased Saksamaalt, Jaapanist, Argentiinast, kes on hästi omandanud eesti keele. Sellel õppeaastal on meil vahetusõpilane Nitchapat Yutthasetsiri Taimaalt, kes asub õppima 11. klassis. Uuest õppeaastast läheb koolipere üle kiibiga plastikõpilaspiletitele, mis kehtivad kolm aastat. Antud lahendus sai valitud seoses muudatustega teistes valdkondades. Õpilaspilet on seotud koolisöökla ja raamatukogu süsteemiga, võimalus on kasutada seda ka bussisõidukaardina ja rakendusi võib veelgi lisanduda. Muudatused võtavad natuke aega, aga algus on tehtud.

Septembris toimub koolis kaks suurt üritust. 27.-28. septembril toimuvad Ülenurme gümnaasiumis kümnendad rahvusvahelised kooliolümpiamängud ja 29.-30. septembril toimub Ülenurmes UNESCO ühendkoolide teaduskonverents ja õpetajate seminar.

Loodan, et päikeseline suvi on andnud nii õpilastele kui ka õpetajatele palju energiat ja vastupidamist uueks töiseks ja huvitavaks õppeaastaks.

Soovin kooli juhtkonna nimel kõigile õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja koostööpartneritele head algavat kooliaastat!

OLEV SALUVEER,
Ülenurme gümnaasiumi direktor

 


Samal teemal:

Kino maale
EelmineÜlenurme, Kambja või hoopis Ülekambjanurme?
JärgmineTervisejooksusari lõppes auhinnaloosiga