Vallavolikogu kiitis heaks Tartu linna ühistranspordi laienemise Kambja valda

2237
Kambja vallaelanikele tagatakse kiire ühendus Tartu kesklinnaga liini nr 7 pikendamisega. Foto: Marko Ojakivi

14. septembril toimunud volikogu istungil kiideti heaks linna ühistranspordi laienemine Kambja valda, kuhu alates 9. jaanuarist hakkab sõitma linnaliin nr 7.

Linna ühistranspordi laienemiseks valda telliti eelnevalt Soome planeerimisettevõttelt WSP Finland OY analüüs, kus kalkuleeriti omavalitsuse kulu lähiasumitesse laienemisel ning linnaühistranspordivõrguga sobituvad marsruudid, mille järgi on tagatud Ülenurme ning Tõrvandi elanikele kiireim ühendus Tartu kesklinnaga liini nr 7 pikendamisega.

Tartu linna ühistranspordi laienemisel Kambja valda rakenduvad kõigile vallaelanikele linna ühistranspordi hinnakirjas olevad tartlastele kehtestatud sõidusoodustused pärast lepingu sõlmimist esimesel võimalusel.

Volikogu võttis samuti vastu 2022. aasta esimese lisaeelarve, kus põhitegevuse tulud suurenesid 137 225 eurot ja põhitegevuse kulud 151 021 eurot. Kambja valla 2022. aasta eelarve kogumaht on 37 962 943 eurot.

Seoses revisjonikomisjoni esimehe Triin Nõmmistu kinnitamisega vallavalitsuse liikmeks, valiti komisjoni esimeheks Urmas Kink ja aseesimeheks Meelis Michelson.

Valimised toimusid ka tulenevalt Kambja valla põhimääruse uue redaktsiooni eelnõu koostamisest, mille eelnõu läbitöötamiseks moodustati volikogu ajutine põhimääruskomisjon. Komisjoni esimeheks valiti Aivar Aleksejev ja aseesimeheks Urmas Kink.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ning volikokku nimetati valla esindajaks ehitus-, planeeringute- ja haldusvaldkonna abivallavanem Triin Nõmmistu.

Istungil algatati ning kinnitati järgmiste maaüksuste detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad: Pühi külas asuv Vana-Sepa; Soinaste külas asuvad Kiire 6, 8, 9, 10 ja 14; Lemmatsi külas Piirivälja; Tõrvandi alevikus Vidriku.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 19. oktoobril kell 17 Reola Kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 13.09.2022
JärgmineMemme-taadi pidu tõi osalejaid kokku kõikidest kantidest