Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

197

AS Infragate Eesti viib Eesti Vabariigi keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust.

Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse nii küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt.

Kui kohapealset inventariseerimist teie objektil ei teostata, võite soovi korral täita küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/forms/view/2.

Ankeedi küsimustele vastamisega on teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Kino maale