Mälestame

237

Aimi Paulson

11.9.1935 – 28.5.2004, Sirvaku

Onno Malki

11.8.1954 – 7.6.2004, Kodijärve

Imant Akmentin

22.11.1939 – 24.6.2004, Pulli

Ilse Lind

29.9.1924 – 16.7.2004, Kambja

Jossif Grossman

1.8.1923 – 17.7.2004, Lalli

Kalju Einalo

8.4.1924 – 21.7.2004, Kambja

Kino maale