Maailmakoristuspäevast Kambja vallas

401
Kuuste kooli õpilastelt kõlas maailmakoristuspäeval entusiasm ja vastutustunne maailma ees. Foto: Inga Kurgjärv

Maailmakoristuspäev – suurim üleilmne kodanikualgatus, mis sai alguse just Eestist ning millest võtavad osa rohkem kui 180 riigi elanikud toimus 17. septembril. Kambja valla noortevolikogu korraldas oma koduvallas seda juba neljandat korda ning osalejaid oli halvast ilmast hoolimata rekordiliselt palju. Sellel aastal olid koristuspäeva peateemaks veekogud ning matkarajad, seetõttu valis noortevolikogu Ülenurmel koristuspaigaks Poldri järve matkaraja ja selle ümbruse. Tänu aktiivsetele kodanikele said meie valla rohealad taaskord puhtamaks ning loodetavasti saame ühel päeval jalutada täiesti prügivaba loodusega kodukandis!

Aitäh kõigile koristajatele ja Ettevõtliku Kambja liikmetele, kes aitasid leitud prügi ära viia!

Triinu Alliksaar
noortevolikogu esimees

Ja maailm saabki puhtamaks

Kuuste kooli- ja lasteaiapere võttis ka sel aastal osa maailmakoristuspäeva aktsioonist. Tegime seda 19. kuni 23. septembrini koolinädala jooksul. Iga klass sai talle sobival ajal käia koristamas juba aastate jooksul välja kujunenud kohtades kodukooli ümbruses. Vaatasime üle nii kohaliku kergliiklustee servad kui ka lähikonda jäävad riigi- ja kohalike maanteede ääred ning kraavid. Kokkuvõtte tegemiseks palusin seekord anda tagasisidet meie kooli 6. klassi õpilastel, kelle arvamustest settisid välja järgmised mõtted.

Oleme kohustatud hoolitsema end ümbritseva keskkonna eest

Valdavalt jäi kõlama entusiasm ja vastutustunne maailma ees: oleme kohustatud hoolitsema end ümbritseva keskkonna eest ning tore on teha seda üheskoos. Leidus ka pessimistlikumaid arvamusi, et koristades hooletute inimeste järelt, ei suuda me mõjutada inimeste suhtumist laiemalt. Sellele vastukaaluks oli mõtteid, et sellise suure kõlapinnaga ettevõtmine paneb nii mõnegi inimese oma käitumise üle mõtlema. Nähes lapsi hoolega maanteeservi uurimas ja mürgistest ainetest kubisevaid sigaretikonisid üles korjamas, ärkab loodetavasti suitsetava autojuhi südametunnistus ja keelab peremehel viimase mahvi järel hooletut viskeliigutust teha.

Olulisemaks on muutunud oma kodukoha puhtana hoidmine

Pandi ka tähele, et võrreldes aastataguse koristusnädalaga oli prügi tunduvalt vähem. Nii mõnigi agar koristaja oli pisut pettunud ja lausa torises, et igav hakkas – tööd oli vähe. Tegelikult peaks see meid aga hoopis rõõmustama: meie kodukandi rahvas on ümbritseva keskkonna suhtes hooliv ja paigutab prügi selleks ette nähtud kastidesse-konteineritesse ning teeb seda liigiti sorteerides. Olulisemaks on muutunud oma kodukoha puhtana hoidmine

Lisan alljärgnevalt ka Kuuste lasteaiaõpetaja Marge Aasajärve kokkuvõtte koristuspäevast.

Maailmakoristuspäevast võtsid osa ka Kuuste kooli lasteaiapere väiksemad ja suuremad. Koos õpetajatega, käes kindad ja kaasas prügikotid, võeti ette jalutuskäik meie külas. Enne tegime rühmas „kuiva“ trenni, sorteerides prügi ning arutades, miks on hea elada ümbruses, kus pole prahti. Lootsime, et ehk seekord jääme tühjade kätega. Ja meil vedas! Usun, et see oli läbi aastate väikseim kogus prügi, mis me leidsime! Tundub, et inimestele on muutunud olulisemaks oma kodukoha puhtana hoidmine. Loodame, et järgmisel aastal tuleme tagasi täiesti tühja prügikotiga.

Kaido Mark
Kuuste kooli huvijuht

Kino maale
EelmineNoortevolikogu liikmed Gruusias
JärgmineVõimlemisklubi Ülenurme ootab pisikesi ja suuremaid võimlejaid