Valminud on Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu

359

Arengustrateegia koostamine toimus ajavahemikul mai 2021 – oktoober 2022. Strateegia on Tartumaa omavalitsuste liidu koordineerimisel koostatud maakonna kõigi kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonide kokkulepe, mis kajastab laiema mõjuga algatusi ja ühiselt tehtavaid tegevusi, millel on ka kokkulepitud vastutaja.

Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõteteks on koosloomelisus ja uuenduslikkus, oluline on seejuures kestlik mõtteviis, tervelt elatud eluaastad, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonna arengu sihiks on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii praegustele olijatele kui ka uutele tulijatele.

Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.10.–10.11.2022. Strateegia eelnõuga saab tutvuda Tartumaa omavalitsuste liidu veebilehel https://www.tartumaa.ee/arendus/maakonna-arengustrateegia-2040.

Kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Pepleri 6, 51010 Tartu või e-posti aadressil tol@tartumaa.ee.

Kino maale
EelmineEttevõtliku neiu julgustükk
JärgmineTutvuda saab Jõeveere puhkeala detailplaneeringuga