Kuuste noortest said inimõiguste reklaamnäod

1151
Reti Natalie Nael loeb teleprompterilt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni 21 artiklit, teda juhendavad Kent Raju ja Kristjan Saar. Võtted toimusid Kalamaja põhikoolis. Foto: Kersti Kivirüüt

Tänavu aastal möödub ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni sünnist 70 aastat. Deklaratsiooni kolmekümnes artiklis on kirjeldatud õigused, mis on võõrandamatud, üleüldised, jagamatud ning kehtivad võrdselt kõikidele inimestele. Eesti Vabariigi põhiseaduses kajastuvad ülddeklaratsiooni põhimõtted 2. peatükis.

Ümmarguse sünnipäeva puhul kutsus MTÜ Inimõiguste Instituut Kuuste kooli ja Kalamaja põhikooli õpilased projekti, kus noored pidid oma sõnadega lugema linti kõik kolmkümmend artiklit. Lindistused avaldatakse inimõiguste juubelikuul, detsembris, nii instituudi kui ka ÜRO kodulehel. Oma valiku näitamiseks teevad ka PÖFF ja ERR.

Et Tartumaalt tulijatel Tallinnas käik jumekam oleks, korraldas instituut kuustekatele ka ekskursiooni Telliskivi loomelinnakus ning temaatilise muuseumitunni KUMUs – kunst ja loominguline väljendusvabadus nõukogude Eestis. Aitäh inimõiguste instituudile selle põneva päeva eest!

Inimõiguste haridus eeldab õpetajalt head sisutundmist ning pedagoogilist meisterlikkust, sest sageli on tegemist tugevaid emotsioone tekitavate teemadega. Inimõiguste Instituut on aastaid vahendanud Eesti õpetajatele nii asjatundlikke koolitusprojekte kui ka kvaliteetseid õppematerjale ning rändnäitusi, mis on instituudi kodulehel vabaks kasutamiseks saadaval. Kaege ise perra: https://www.humanrightsestonia.ee/inimoiguste_haridus/

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni saab lugeda siit: https://vm.ee/et/uro-inimoiguste-ulddeklaratsioon

Kersti Kivirüüt
Kuuste kooli sõber

Kino maale
EelmineSoojahind tõuseb
JärgmineKambja laulukoor esines simunapäeval ülikooli aulas