Kambja laulukoor esines simunapäeval ülikooli aulas

897

Simunapäevas on õnnelikku üminat, kirkust, kõdulõhna ja laadakära, õhkab luuletaja Kristiina Ehin. Sellise suurepärase hingusega päeva ei saa ometi lauluta mööda saata. Nii oligi just sel päeval, 28. oktoobril, Kambja laulukooril Läte austav võimalus astuda üles suurepärase akustikaga ajaloolises Tartu ülikooli aulas, koorilauljate mekas. Päevale kohaselt rahvakalendri järgi Simunapäeva kontserdi nime kandnud muusikasündmusel osaleti Tartu kammernaiskoori Liivitar kutsel.

Kammernaiskoor Liivitar, kes on koorijuhtimise grand old lady Vaike Uibopuu käe all tegutsenud alates 2017. aasta suvest, täitis kaunikõlalise lauluga kontserdi esimese poole. Kontserdi teises pooles kõlas peagi 225. tegevusaastat tähistava Kambja laulukoori esituses peamiselt Eesti heliloojate looming, juhtmõtteks armastus elu ja kodumaa vastu. Klaveril saatsid koore kontsertmeistrid Marika Odar ja Märten Karm.

Omamoodi sümboolne oli ka ettevaade tuleval suvel toimuvale üldlaulupeole, kuhu mõlemad koorid pürgivad – kontserdi lõpuosas esitati dirigent Vaike Uibopuu juhatusel ühiselt tulevase peo repertuaarist Gustav Ernesaksa Betti Alveri sõnadele kirjutatud muusikalised õpetussõnad “Kuulajale”. Kontserdi lõpuakordina jäi aga võimsalt kõlama ühiselt esitatud Ülo Vinteri Enn Vetemaa sõnadele kirjutatud “Laul Põhjamaast”, kui ühendkoori juhatas Kambja laulukoori Läte dirigent Saidi Tammeorg.

Häid sõpru pole kunagi liiga palju, ammugi siis häid laulusõpru. Täname kammernaiskoori Liivitar võimaluse eest nendega laulurõõmu jagada. Laulmiseni!

Ave Hussar
Kambja laulukoori Läte koorivanem

Kino maale
EelmineKuuste noortest said inimõiguste reklaamnäod
JärgmineKambja apteek suletud