Ekraanivabade õpperobotite kaudu uute teadmiste poole

328

Kambja lasteaed Mesimumm on edumeelne ja uuendustega kaasas käiv. Käesoleval 2022/2023 õppeaastal võttis lasteaed osa IT-vahendite taotlemise voorust. Projekti (nr 2014-2020.1.03.22-0764) raames sai lasteaed 7838.48 euro väärtuses ekraanivabasid õpperoboteid juurde laste mitmekesisema ja kvaliteetsema hariduse rikastamiseks. IT õppevahendid toetavad õppekava uut loodavat valdkonda, milleks on: tehnoloogia, robootika ja meediakasvatus.

Projekti põhiline eesmärk on parendada õppekava ja luua uuendusliku õppevara ehk ekraanivabade õpperobotite alusel toetada laste õpimotivatsiooni, koostööoskust, õpioskusi, raamist välja mõtlemist ja luua avastamisrõõmu pakkuvat õpikeskkonda nii õues kui toas.

Õpetajad saavad erinevaid õppetegevusi õpperobotite kaudu huvitavalt läbi viia ja soovi korral tegevusvaldkondi lihtsalt lõimida, mida toetab parendatud õppekava. Õpperobotite kasutusele võtmisega õpivad lapsed tundma lihtsamaid tehnoloogilisi vahendeid, lapsed on IT-vahendite kasutamisel enesekindlamad ja kasutavad IT-vahendeid teadlikumalt teadmiste saamise eesmärgil. Mängulised õpperobotid innustavad muukeelseid lapsi eesti keelt kasutama ja lisavad vaheldusrikkust erivajadustega laste õppele.

Ekraanivabade õpperobotite Tale-Bot Pro, Matatalab ja maastikurobot TTS kaudu õpivad lapsed märkamatult ja lustides uusi teadmisi juurde.

Leoonika Kleimann-Leimann
projektijuht

Projekti nr 2014-2020.1.03.22-0764 toetavad:

Kino maale
EelmineEsimene aasta Õunakeste rühmas
JärgmineVallavolikogu 24.05.2023 istungilt