Sel sügisel rikastus meie koolipere uue ja põneva kogemuse võrra: võtsime esimest korda osa rahvusvahelisel kirjaoskuse päeval, 8. septembril toimunud lugemistunni üritusest. Kuna igal kollektiivil oli õigus lemmikraamatu seltsis olemise koht ise valida, siis otsustasime ära kasutada meie kooli ümbruse maagilist ja väärikat eripära ning minna lugema mõisaparki.

Austame teid, meie pühad puud. Foto: Inga Kurgjärv

Ettevõtmine algas piduliku kogunemisega koolimaja ees, kus õppealajuhataja Ene luges ette Lehte Hainsalu kauni ja tähendusrikka luuletuse „Puud annavad käest kätte tuult“, mis oma vaimult sobis väga hästi meie lugemistunniga. Nimelt suundusid kõik – nii õpilased kui õpetajad – omale meeldivat ja sobivat puud otsima, et seda rõõmustada lemmikraamatust katkendit ette lugedes.

Ilm oli sel päeval õnneks soe ning rahulik ja seetõttu oli puudel võimalus tuule asemel pärast lugemistunni lõppu lastelt kuuldud lugusid ja luuletusi omavahel läbi arutada ja edasi jutustada. Ja valik oli tõesti mitmekesine, ulatudes lausa piiblist kooliõpikuteni. Viimase näite puhul väärivad kiitust ka aineõpetajad – ega asjata vali lapsed lemmikraamatuks õpikut.

Loeme meie armsatele pargipuudele. Foto: Inga Kurgjärv

Allakirjutanu kasutas võimalust ja avaldas soomekeelset teksti lugedes austust 29 aastat tagasi meie parki elama asunud soomlasele. Tegemist on haruldase puuliigiga, Loimaa kasega (Loimaankoivu), mille istutas meie kunagise sõpruskooli, Soomes Loimaa vallas asuva Hirvikoski kooli õpetajate esindus ühel meie kooli järjekordsel koolilõpupeol.

Meie koolil on pikk traditsioon tähistada üheskoos Kuuste raamatukoguga nii kodukandi kirjanike tähtpäevi kui üleüldse väärtustada lugemist. Nii ulatas ka sel korral õpilastele abikäe meie hea sõber Kuuste raamatukogu, kes aitas soovijatel sobivat kirjasõna valida. Ja loomulikult oli koguhoidja Heli meiega koos pargi all lugemist nautimas.

Jääb vaid loota, et huvi lugemise vastu, mis on suureks toeks ka õigekirjaoskuse kujunemisel, sai veidi turgutust ning järgmisel aastal teeme taas toreda ühislugemise.

Kaido Mark
Kuuste kooli huvijuht

Kino maale
EelmineTegime üheskoos maailma puhtamaks
JärgmineKuidas Kavastul uhhaad keedeti