Haridusrobootika Kambja lasteaias

267

Haridusrobootika eesmärgiks Kambja lasteaias Mesimumm on tutvustada lastele tehnoloogiat läbi praktiliste tegevuste ja mängude, valmistades lapsi ette tuleviku tehnoloogiamaailmas hakkama saamiseks.

Eelmisel õppeaastal võttis lasteaed osa IT-vahendite taotlemise voorust. Projekti raames saime juurde pea kaheksa tuhande euro väärtuses ekraanivabasid õpperoboteid laste mitmekesisema ja kvaliteetsema hariduse rikastamiseks. Sellel õppeaastal seadsime eesmärgiks õpperobotite aktiivse kasutuselevõtu õppetegevustes. Uute hariduslike õpperobotite soetamine tingis aga õpetajate vajaduse suuremate tehnoloogiliste teadmiste järele. Selleks liitus lasteaed programmiga „Insplay RoboMentor“.

Programmis osalemine on aidanud õpetajatel edendada praktilist õppimist ja tehnoloogia integreerimist õppetegevustesse. Praeguseks on lasteaeda loodud õpperobotite ja interaktiivsete vahendite kasutusele võtmiseks robootika õpituba. Õpitoas saavad õpetajad uute robotite kohta vajadusel kasutusjuhendeid, seadmed praktiliselt läbi mängida, kolleegidega oma mõtteid/ideid jagada, et seejärel robootiliste vahenditega õppetegevusi rikastada. Õpetajad ja assistendid on olnud super tublid! Õpitoast võtsid osa kõikide rühmade õpetajad ja assistendid, keda just haigused ei kimbutanud. Suureks toeks on olnud toetav juhtkond. Üheskoos tõdesime, et koos õppimine on tore ja aeg läks lennates. Veebruaris korraldame kõikide rühmadega koostöös suurema robootika ja interaktiivsete vahendite mängupäeva. Head mõtted, teadmised ja ideed said alguse just programmist „Insplay RoboMetor“, mida juba praegu kasutame ja plaanime veel ellu viia.

Lisaks haridusliku robootika tutvustamisele on oluline digipädevuse arendamine, mille eesmärk on lapsi ette valmistada tänapäeva digitaalses maailmas toimetulekuks koos tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisega. Digipädevus aitab lastel arendada loovust, probleemilahendamise oskust, kriitilist mõtlemist, koostöövõimet ning saada teadmisi erinevatest valdkondadest. Lasteaia digipädevus on tasakaalus teiste oluliste arenguvaldkondadega nagu sotsiaalsed oskused, kehaline aktiivsus ja kunstiline eneseväljendus.

Digipädevus ja haridusrobootika käivad käsikäes. Haridusrobootika aitab lastel arendada digipädevusi nagu programmeerimine, probleemide lahendamine ja tehnoloogia kasutamine. Lapsed saavad meie lasteaias vajalikud algoskused ja -teadmised, et edaspidi toime tulla tänapäeva digitaalses maailmas.

Leoonika Kleimann-Leimann
Anu Pungar
robootika õpitoa läbiviijad

Kino maale
Eelmine20.–23. detsembril esineb sotsiaalkindlustusameti töös muudatusi
JärgmineRahuloluküsitlus 2023: 76% vastanutest leiab, et Kambja vallas on hea elada