Ülenurme Gümnaasiumi gümnasistid matkisid Euroopa Parlamendi liikmete tööd Euroscolal Strasbourgis

208
Ülenurme Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad Euroopa Parlamendis. Foto: Susan Sasorin

Ülenurme Gümnaasium (ÜG) kuulub EPAS programmi võrgustikku, mille eesmärk on tutvustada haridusasutustes nii Euroopa väärtusi, parlamentaarset demokraatiat kui ka Euroopa Parlamendi (EP) tööd. Ühe antud programmi osana toimus möödunud õppeaasta maikuus koolis ka Euroopa nädal, mille vältel keskenduti tavapärasest enam Euroopa Liidu ajaloo, liikmesriikide ja olulisemate sündmuste uurimisele. Kooli külastasid mitmed oma ala eksperdid, näiteks Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, kes andis gümnasistidele külalisloengu hetkel maailmas toimuvast.

Just tänu hästi planeeritud kevadisele teemanädalale õnnestus gümnasistidel saada kutse 9. novembril toimunud Euroscola sündmusele Strasbourgi Prantsusmaale. See oli juba kaheksas kord, mil ÜG õpilased on saanud võimaluse matkida parlamendiliikmete tööd, ettevalmistused suursuguseks sündmuseks algasid juba õppeaasta esimestel nädalatel. Programmi kestel keskendusid õpilased jätkusuutlikule homsele, mis sünnib siis, kui Euroopa Liit saab üle energiakriisist. Fookus oli keskkonna jätkusuutlikkusel ja taustal toimuval Ukraina sõjal.

Uurisime õpilastelt ka nende muljeid. „Saime ülevaate parlamendi tööst, hetkeolukorrast Euroopa Liidus ning erinevatest aktuaalsetest teemadest. Tegime kaks intervjuud Euroopa Parlamendi liikmete Delara Burkhardt’i ja Aleyda Hernandez Laviades’iga. Meile anti võimalus avaldada oma arvamust, küsida erinevaid küsimusi ning arutleda rohelisema tuleviku ja kliimamuutuste üle. Simuleerisime EP liikmete tööd ja veel palju muud. Lisaks Euroscola programmile avastasime ka õhtuti Strasbourgi linna. Oli väga meeldejääv ja silmaringi arendav reis!“(Krislin, 10. klass)

„Õpilastena saime sulanduda parlamendiliikmete igapäevaellu, avaldada enda arvamust kliimasoojenemise ja soolise võrdsuse kohta.“ (Gretta, 11. klass)

„Olgugi et Euroscola programm kestis vaid ühe päeva, oli meie kui õpilaste jaoks reis pikem. Sõitsime Ülenurmelt Riiga, sealt lennukiga Frankfurti ning bussiga Strasbourgi, koha peal liikusime keskkonnasäästlikult trammiga. Euroopa Parlamendis saime kõigepealt tutvuda selle grandioosse hoonega ning peagi kogunesime ligi tuhande õpilasega üle Euroopa istungisaali, kus meile anti ülevaade parlamendiliikmete tööst ning mängiti läbi nende jaoks igapäevane istung. Programm oli põnev ja saime väga palju uusi teadmisi. Peale tihedat “tööpäeva” saime nautida linnamelu ja tutvuda Strasbourgi imelise vanalinnaga.“ (Mathias, 11. klass)

Susan Sasorin
Ülenurme Gümnaasiumi õpilaste gruppi saatnud ajakirjanik

Kino maale
EelmineTõrvandi Kool sai aastaseks
JärgmineEdukas poolaasta Helia Puit/Tõrvandi korvpalliklubil