Kambja kool Kuuste koolil külas

254
Kambja kooli 8. klassi noored on saanud aru, et teatrit pole mitte ainult põnev vaadata, vaid ka ise mängida. Foto: Kaido Mark

Kambja kooli 8. klass otsustas naaberkooliga tutvust värskendada ja neile külakosti viia. Kooliperele pakuti vaatamiseks etendust „Kes hakkab valitsejaks?“.
Selle klassi noored on aru saanud, et teatrit pole mitte ainult põnev vaadata, vaid ka ise mängida. Eelmisel õppeaastal koolis saadud lavaristsed osutusid meeldivaks ja nii otsustasimegi ka sel õppeaastal kirjanduse tundides tegelda draamaõppega süvitsi. Pakub see ju noortele nii palju enesearendusvõimalusi: kasvab julgus ja ettevõtlikkus, paraneb koostöö ja suureneb vastutustunne, areneb väljendusoskus. Kirjandusõpetaja Maia Punaku näidendikogumikust leidsime teismelistele sobiva uue teksti ja alustasime tööd. Sõbrapäeval mängisime etendust kogu koolile ja saime väga palju positiivset tagasisidet. Seejärel tuligi mõte ka naabritele elamusi pakkuda. Kuuste Koolis tervitas meid aplausiga saalitäis õpilasi-õpetajaid ja etendus kulges esimesest korrast veel ladusamalt. Oli rõõm mängida ja näidata teistele, mida oled õppinud. Kuuste Kooli huvijuhi Kaido Margi tänusõnad sisaldasid lootust, et innustasime ka naabreid rohkem koolilava kasutama.

Tiina Tiideberg
Kambja Ignatsi Jaagu Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kino maale
EelmineOmniva personaalne postiteenus on maapiirkondades edaspidi tasuta
JärgmineVallavolikogu 21.02.2024 istungilt