Kambja kool võtab konkursi korras tööle vene keele õpetaja ja haridustehnoloogi.

Keeleõpetaja ülesanne on toetada iga õppija arengut, lähtudes tema tasemest, võimetest ja vajadustest ning õppekavas seatud eesmärkidest.

Haridustehnoloogi ülesanne on koordineerida digiõppe alast tegevust koolis, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õpilasi digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel.

Kandideerimisteave on leitav kooli veebist www.kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineVõtame tööle klienditeenindaja
JärgmineKambja vallavalitsus aitab laste unistustel täituda