Peremehetu ehitisena arvelevõtmine

216

Kambja Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele Kambja vallas Vana-Kuuste külas elamu nr 4 802/7532 mõttelist osa, mis koosneb korterist nr 4. Korteri viimane teadaolev omanik oli Tartu Piimatoodete Kombinaat. Kõigil, kellel on vatuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult Kambja Vallavalitsusele aadressil Kesk 2 Kambja alevik 62001 Tartumaa hiljemalt 1. juuliks 2005.a.

Kambja vallavalitsus

Kino maale