Ettevõtlik Kuuste kool

977
Kuuste Kooli õpilased ettevõtluskülas. Foto: Kuuste kool

Kuuste kool on üks armas mõisakool Tartumaal, kus igaühel on võimalik olla ettevõtlik ja tuua välja oma anne. Kool väärtustab oma kooli- ja lasteaiapere ettevõtlikkust. Kevadel 2019 on toimunud paljugi põnevat, mida soovime jagada lugejaga.

Ettevõtluspäev toimus 15. aprillil 2019, mil 6. – 9. klassi õpilastel ja õpetajatel käis külas Domus Dorpatensis Stratlab (või nagu nad ise ennast kutsuvad DD Stratlab). Õpilased ja õpetajad suunati disainmõtlemise maailma, kus esmalt tuli mõelda välja mitu erinevat lahendust vajavat olukorda ning seejärel valida neist probleemidest üks, millele teha tegevusplaan. Huvitav oli see, et suurem osa gruppe valis oma üldteemaks „Huvitegevus“ – seega oli osalejate jaoks oluline, et Kuuste Koolis oleks võimalus igaühel osa võtta mõnest ägedast huvitegevusest.

Kui projektipäeval saime koostada tegevusplaani lahendust vajavale olukorrale seoses huvitegevusega, siis 17. mail külastasid 4. – 9. klass ja õpetajad Tartus asuvat ettevõtlusküla. Jõudnud kohale, avastasime ennast põnevast ettevõtluskeskkonnast, kus pärast miniloengut jaotati õpilased ja õpetajad erinevatesse gruppidesse, näiteks sai olla kliinikutöötaja, salongitöötaja, linnavalitsuse töötaja, pangatöötaja, poemüüja, tööstusettevõtte töötaja ning reklaamiagentuuri töötaja.

Tegemist oli põneva simulatsiooniga, kus noored said reaalse elu kogemusi seoses ettevõtlusega – ühelt poolt tuli olla teenuse või toote pakkuja, teiselt poolt tuli käia erinevates asutustes endale teenuseid või tooteid ostmas.

Ettevõtlikkus – see on mõtteviis, et kõigest on võimalik midagi luua ning seda ka hiljem teistele näidata. Tuleb olla avatud uuendustele ehk muutustele ning tänu sellele „koputavad” mõned head pakkumised meie uksele. Häid mõtteid kõigile ettevõtlikele inimestele!

Kuuste kool

Kino maale
EelmineJuubelinumbriga suurejoonelised kooliolümpiamängud
JärgmineEuroopa Komisjoni asepresident Ülenurme gümnaasiumis