Kambja tervisekeskusel tuleb juubel

839
Foto: Heigo Mägi

Detsembris tähistab oma kümnendat sünnipäeva Kambja tervisekeskus, kus pakutakse nii Kambja elanikele kui ka kaugemalt tulijatele tööalast ja sotsiaalset rehabilitatsiooni, mida rahastab riik. Tervisekeskuse meeskonnas on sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, eripedagoog/logopeed, õde, tegevusterapeut.

Tervisekeskuse meeskond pakub tasulisi rehabilitatsiooniteenuseid kõikidele soovijatele.

Lisaks on võimalik saada:

  • lõõgastavat massaaži;
  • kinesioteipimist lihas- ja liigesprobleemidest tervenemise toetuseks;
  • TENS elektriravi valusündroomide raviks;
  • käte parafiinhooldust liigesvalude leevendamiseks ja verevarustuse parandamiseks;
  • inhalatsiooni hingamisteede probleemide leevendamiseks;
  • seljavenituspingil protseduure koormatud selja raviks ja kogu keha lõdvestamiseks.

Tööalast rehabilitatsiooniteenust saavad Eesti Töötukassast taotleda kõik tööealised (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötuna Töötukassas). Teenus on mõeldud neile, kes vajavat toetust tööle asumiseks või tööga jätkamiseks. Selle käigus aitavad erialaspetsialistid parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid ja lahendada psühholoogilisi probleeme. Lisaks pakub tööalane rehabilitatsiooniteenus nõustamist, näpunäiteid motivatsiooni ja enesekindluse suurendamiseks ning aitab õppida puude või haigusega iga päev toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata kliendil tööellu sisse elada, nõustades seejuures ka tööandjat. Enamasti on teenuse pikkuseks üks aasta ning töötukassa kannab rehabilitatsiooniteenuse kulud 1800 euro ulatuses.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud puudega inimesele, kes vajab toetust iseseisva toimetuleku suurendamiseks, ühiskonda kaasamiseks, tööle asumise või töötamise soodustamisel. Sotsiaalset rehabilitatsiooni saavad taotleda Sotsiaalkindlustusametist alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud ja kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud vajaduse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järele.

MTÜ Kambja Tervisekeskus asub aadressil Aia 2 ja ootab kõiki vanu ja uusi kliente.

Vaadake ka www.kambjatervis.ee, Facebooki, lisainfot ja abi teenuste taotlemiseks saate telefonil 5829 2288 või kirjutades info@kambjatervis.ee.

TIINA ORM,
MTÜ Kambja Tervisekeskus juhatuse liige

Kino maale
EelmineAitäh, et olid meiega!
JärgmineKoolimaja ja kooliõu kutsuvad liikuma