Koolimaja ja kooliõu kutsuvad liikuma

782
Lapsed leiavad õuemängudest ikka lusti, olgu seal siis vihm, päike, või lumi.

Kooli traditsiooniline eesmärk on anda akadeemilist haridust ja seetõttu on suurem osa senistest kooliruumidest mõistetavalt loonud võimalusi õppetegevusteks klassiruumides. Samas on muutunud meid ümbritsev keskkond nii, et laste vähene liikumine on saanud tõsiseks väljakutseks ka haridusasutustele.

Ruumi targa kujundamise abil saab aga luua keskkonna, mis sobib suurepäraselt nii õppimiseks kui liikumiseks. See eeldab paiku, mis võimaldavad aktiivset tegelust nii koolitunnis kui vahetunnis. Need kohad panevad proovile ja suunavad kõiki pingutama sageli nii, et asjaosalised ise seda ei märkagi.

Ülenurme gümnaasium liitus liikuma kutsuva kooli programmiga eelmisel õppeaastal. Aastaga oleme pidevalt täiendanud siseruumide ja õueala sisustust, samuti on õpetajad osalenud mitmetel teemakohastel koolitustel ja seminaridel ning jaganud õpitud mänge ja infot ka kolleegidega. Külastame õpetajatega tihti Eesti koole ja kogume ning jagame häid kogemusi.

Lapsed leiavad õuemängudest ikka lusti, olgu seal siis vihm, päike, või lumi.

Septembrikuus paigaldati algklasside korpuse siseruumidesse mitmeid liikumist soodustavaid mänge, kleepsudest aktiivõpperada ja õppekeskused, mis võimaldavad läbi viia tegusat ainetundi ja liikumist soodustavat vahetundi. Meil on väga hea meel, et aktiivselt on käima läinud uus algatus – algklassiõpilaste õuevahetunnid, samuti huvijuhi ja mängujuhtide eestvedamisel mängu- ja tantsuvahetunnid.

Koostöös Kambja vallavalitsusega paigaldati oktoobrikuus Ülenurme gümnaasiumi õuealale uus madalmänguväljak, mis annab kindlasti mitmeid uusi võimalusi õuevahetundide aktiivseks sisustamiseks. Mänguväljaku paigaldas OÜ Tommy Play.

Mõtteid ja ideid on veel mitmeid. Planeerimisel on projekt „Aktiivne koolitee“, mis eeldab ka lapsevanemate aktiivset kaasatust. Samuti täiustame sise- ja õueala vahenditega, mis lisavad koolipäevadesse liikumisrõõmu.

Ootame aktiivset osalust ja koostööd!

MERJE AAVIK,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale
EelmineKambja tervisekeskusel tuleb juubel
JärgmineLaulukoor Läte on kestvalt tegus