Kambja kool võtab tööle sotsiaalpedagoogi ja haridustehnoloogi

2101

 

Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle:

SOTSIAALPEDAGOOGI

Nõudmised kandidaadile:

  • erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
  • hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus;
  • väga head meeskonnatöö ja mõjutamisoskused.

Tööülesanded:

  • sotsiaalsete oskuste õpetamine ja arendamine, kooliprobleemide ennetamine ning leevendamine;
  • tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui ka võrgustikutöös;
  • heade suhete kujundamine koolis ja koolikohustuse täitmise jälgimine.

Tööleasumine 2020. a jaanuarikuus tähtajatu töölepinguga.

HARIDUSTEHNOLOOGI (0,6 ametikohta, lisaks arvutiõpetuse ja robootikatunnid)

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad (võib olla omandamisel);
  • teadmised muutuvast õpikäsitusest ja digitehnoloogia-alane kompetents;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Haridustehnoloogi ülesanne on koordineerida digiõppe alast tegevust koolis, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õpilasi digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel.

Tööleasumine 2020. aasta veebruarikuus tähtajalise töölepinguga.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 13. jaanuariks 2020 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee või postiga aadressil Kambja Põhikool, Kesk tn 12, 62034 Kambja, Tartumaa.

Lisainfo telefonil 54 502 161 (Marika Karo), www.kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineTartumaa Arendusselts pakub tööd rahvusvahelise kogemusega projektijuhile 
JärgmineTormihoiatus