Rahu teekond talletati plakatitele

2395
Violeta Jürgens, Anna-Liisa Mägi ja Grete Laurand 7.a klassist. Foto: Olev Saluveer

Juba aastaid on Lions Club International korraldanud ülemaailmset rahuplakatite joonistamise võistlust. Eesti on programmis kaasa löönud 10 aastat, samuti Ülenurme gümnaasium. Juba varem on kaks Ülenurme gümnaasiumi õpilast, Kadri Talmeister ja Madli Reiljan, seal edukalt esinenud, neil on õnnestunud võit koju tuua ja osaleda ülemaailmsel võistlusel Ameerikas.

2019. aastal võttis võistlusest osa 97 õpilast, kes joonistasid teemal „Journey of Peace“. Kolme Ülenurme gümnaasiumi õpilase töö valiti kümne Eesti nominendi hulka, kes kutsuti 3. jaanuaril 2020 tasuta ringkäigule KUMUsse. Kolmeks valituks osutusid Violeta Jürgens, Anna-Liisa Mägi ja Grete Laurand. Võidutöö autor on Tartu Variku kooli õpilane Aapo Põder. Lähiajal pannakse Superministeeriumis välja näitus kõikidest 2019. aasta rahuplakatite võistlusele saadetud töödest.

OLEV SALUVEER,
Ülenurme gümnaasiumi direktor

Kino maale
EelmineLugemissild Tartumaalt Põhjamaadesse
Järgmine11489 kodanikku ja 7 kanti