Politsei avas küberkuritegude teabe ja teadete edastamise veebilehe

956
cyber.politsei.ee veebileht

Ülemaailmse turvalise interneti päeval avas keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo veebilehe, mille kaudu saab edastada politseile infot ja teateid küberkuritegudest. Samuti saab saidilt nõu, kuidas tunda ära õngitsuskirju või taastada ligipääs oma isiklikele kontodele.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kübermaailm on osa igapäevast ning paratamatult käivad sellega kaasas ka küberkuriteod. „Küberuumis asuvad meie isiklikud, aga ka tundlikud andmed, mis on ahvatlevad kurjategijatele ning kuriteo ohvriks sattudes on tähtis sellest teada anda. Politsei poole pöördumine ei tule võib-olla esimesena mõttesse. Värske veebileht aitab kiiresti ja mugavalt infot edastada. Mida mugavam on viis kuriteost teada anda, seda rohkem infot toime pandud kuritegude kohta ka saame,“ rääkis Gross.

Arvuti- ja küberkuritegude puhul on uurijal vaja teada detaile, mille edastamise peale inimesed kohe ei pruugi tulla. „Kodulehel on erinevad stsenaariumid ning palume inimestel vastata määratud küsimustele ja kirjeldada oma tegevusi. Näiteks saab meid teavitada, kui olete saanud kahtlase e-kirja, konto on võõra inimese poolt üle võetud või veebilehte on rünnatud,“ kirjeldas Gross mõningaid stsenaariume ning lisas, et lehe kaudu saab politseile edastada ka vihje. „Samuti pakume veebilehel ennetavaid nõuandeid, kuidas vältida ohvriks langemist kui ka informatsiooni, kuidas käituda kui juba oled ohvriks langenud,“ lisas Gross.

Riigi infosüsteemi ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juhi Tõnu Tammeri sõnul on probleemiks just info nappus või info edastamise kiirus. „Me teame teiste riikide näitel ning ka omast kogemusest, et küberruumis toimetatakse üha agaramalt ka halbade kavatsustega, kuid info juhtunust ei jõua alati nendesse riigiametitesse, kes saavad midagi ära teha. Kurjategijad ja petturid muutuvad netis aina vilunumaks ja nende plaani läbi hammustada pole enam nii lihtne. Seepärast ongi cyber.politsei.ee lehekülg hea koht, mille kaudu saab lihtsa vaevaga juhtunust märgi maha jätta nii politseile kui ka riigi infosüsteemi ametile,“ ütles Tammer. „Koostöös kogutud andmetega saame paremini ette tervikpildi Eesti küberruumis toimuvast ning seeläbi ära hoida või hoiatada, kui levivad uut tüüpi pettused ja kuriteod,“ lisas Tammer.

Edastatud informatsioon aitab politseil luua ülevaadet digitaalmaailmas toimuvast ja lisaks küberkuriteo ohvriks langenud inimese aitamisele võimaldab info teisi inimesi küberkuritegude eest kaitsta. See võib tähendada partneritega koostööd avalikkuse teavitamisel uutest kuriteoskeemidest, aga samuti aidata kaasa juhtumite uurimisele. Laekunud teadete põhjal on juhtumeid ka lihtsam omavahel seostada ning saada kurjategijate tegevuse kohta parem ülevaade.

Loodud koduleht on leitav veebiaadressilt: https://cyber.politsei.ee/ ning selle loomisele aitas kaasa riigi infosüsteemi amet.

Kino maale
EelmineOstan ahjuküttega maamaja
JärgmineKIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru