Vallavolikogu asub hääletama valla vapi ja lipu üle

1989

Vallavolikogu hakkab valla vapi ja lipu kinnitamist arutama teisipäeval. Pärast Kambja valla ja Ülenurme valla liitmist alustati peatselt uue sümboolika kavandamist. Kõrgem kunstikool Pallas esitas oma kavandid, kuid nende hulgast komisjonid ja volikogu eelistatut ei leidnud. Lõpuks kujunes kavand pääsukese ja nootidega, millest omakorda on jõutud kavandini, millel on kujutatud lennuki-linnu ja helihargi motiive.

Sinise ja rohelisega lainelõikes äraskaldjaotatud vapikilbil on hõbedase lainelõikes ärastala, Eesti lennuakadeemia logomärk ning helihark. Kõrgkooli logo kasutamiseks vallavapil on  saadud akadeemia rektoraadi luba.

„Eesti lennuakadeemia logomärk ehk lennuki-pääsukese kujutis sümboliseerib Kambja valla tihedat ja ainulaadset seotust lennundusega. Vallas asub Eesti ainuke lennunduskõrgkool – Eesti lennuakadeemia, mille kõrval paikneb rahvusvaheline lennujaam – Tartu lennujaam. Kambja valla külje all paikneb ka Eesti ainuke lennundusmuuseum, mis omakorda on tihedalt seotud nii lennuakadeemia kui ka lennujaamaga”, seisab sümboolika kavandis.

Helihark sümboliseerib Kambja valla ajaloolist seotust koorilauluga, sest Kambjast on alguse saanud Eesti koorilaul, mistõttu võib Kambjat uhkusega nimetada koorilaulu hälliks Eestis. Lisaks koorilaulu sünnipaigale on vallas ka hinnatud ja väga kõrgel tasemel Ülenurme muusikakool, millele helihark vapil samuti viitab.

Lainelõikes ärastala vapi keskel viitab valda läbivale Porijõele, mis on ühenduses Emajõega ning mis seob vapil kokku sinisel ja rohelisel taustal valda iseloomustavad sümbolid.

Sinine värv sümboliseerib taevast. Roheline värv viitab loodusele ja põllumaale ning põllumajandusmuuseumi olemasolule vallas. 

Kui volikogu kavandid heaks kiidab, saadetakse need arvamuse saamiseks riigikantseleile. 

 

Kino maale
Eelmineotseblogi test
JärgmineÜlenurme koolis saab tööd puhastusteenindaja