Põgus pilguheit vallavanema igapäevatööle

460

Kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas – nõnda selgelt ja sirgelt normib töö- ja puhkeaja seadus iga töö-võtja jaoks tema tööaja. Kellast kellani oleks ideaalis küll tore töötada, kuid väga palju on siiski kutsealasid, kus edukas ja lugupeetud saab olla vaid see ametikandja, kes unustab kellast kinnipidamise ning ohverdab osa oma vabast ajast tööülesannete täitmisele?

Vallavanema amet kuulub kindlasti nende hulka, mida töö- ja puhkeaja seadust rikkumata küllap korralikult pidada ei õnnestu. See mõttekäik turgatas pähe, kui 16. augustil – Kambja tuletõrje 75. juubeli tähistamise peopäeval – jäi pilk pidama vallavanema Ivar Tedrema tegevusel. Ehkki oli laupäev (ehk töö-graafiku järgi puhkepäev), liikus vallavanem agaralt peolatsil, tervitas paljusid külalisi, puhus juttu oma valla inimestega? Vaata, kuidas vaatad, kuid vallavanema puhkepäev omandas igati töise päeva näo!

Tegelikult, kui palju või kui tihti oleme me mõelnud, milline on üks tavaline vallavanema või linnapea, ministri või riigikogu liikme tööpäev. Tavatseme rääkida küll kõiketeadja toonil riigi- ja omavalitsusjuhtide palkadest ja ametiautodest ja muust sellisest tühjast-tähjast, kuid sootuks vähem mõlgub meie meeltes kas või see tohutu vastutus, mis nende ametitega kaasas käib. Probleemide lahendamine on seotud alati valikutega. Valikutegemine nõuab otsustamist. Otsustamine eeldab teadmisi. Ja otsustamisega kaasneb kindlasti vastutus? Öeldakse, et raske on langetada otsust, millega kõik rahul oleksid. Ja samas lisatakse tihti, et see oleks vilets otsus (õigemini otsustamatus), kui kõik rahule jäeksid?

Tol augustikuisel tuletõrje peopäeval, kui Kambja vallavanem puhkepäevast hoolimata ametikohustusi täitis, välgatas mõte, et miks mitte vallalehe veergudel avada veidi lähemalt Ivar Tedrema tavapäraseid töökohustusi. Näiteks avaldada põguski ülevaade neist koosolekutest, nõupidamistest, kohtumistest, aruteludest, mis täidavad vallavanema tööaega nädala või kuu jooksul

Ivar Tedrema nõustus lahkesti Koduvalla lugejaile oma tööpäevi kirjeldama, kuid möönis, et juba olnut on tal küll kaunikesti keeruline täpselt taastada. “Mul on nimelt selline komme, et kriipsutan raske käega ja loetamatult kõik oma lauakalendrisse kirjutatud märkmed läbi, kui ettevõtmine möödas või probleem lahendatud,” vabandas vallavanem, kuid lubas, et hakkab edaspidi töögraafikut loetavamalt “kustutama”.

Et vallavanem on teadagi sõnapidaja mees, saab Koduvald juba selles numbris avaldada ülevaate Ivar Tedrema viimase töökuu olulisematest ettevõtmistest. Mõistagi ei mahtunud leheveergudele kõik kohtumised ja jutulesoovijatega või helistajatega vestlemised. Vallavanem valis oma töökalendri lehtedelt avaldamiseks need sissekanded, millega seostub vallaelu üldisem areng või mõne konkreetse probleemi lahendamine.

Sel korral jääb kajastamata ka igapäevane mahukas töö dokumentidega, olgu nendeks arvukad seadusemuudatused, ametlikud kirjad, Kambja Noortetoa arengukava või Kambja aleviku välisvalgustuse rekonstrueerimise kava?

Vallavanema igas tööpäevas on oma hool ja mure – luuleliselt küll kõlab, kuid ei ole kaugeltki ilukirjanduslik liialdus.

Toivo Ärtis

Väljavõtteid Kambja vallavanema töögraafikust

 • 14. august: Vallavalitsuse istung.

 • 21. august: Vallavolikogu istung.

 • 22. august: Nõupidamine vallasiseste bussiringide küsimuses.

 • 26. august: Kambja aleviku Kase ja Aia tänava elanike koosolek, et arutada vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega seotud küsimusi.

 • 27. august:

  • Maakondliku komisjoni koosolek, millel jagati Tartumaale eraldatud hasartmängumaksu rahad.

  • Nõupidamine vallasiseste bussiringide küsimustes.

 • 28. august:

  • Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu istung Imaveres.

  • Valla arengukava koostamisega seotud rahvakoosolek vallamajas.

 • 1. september: Uue õppeaasta avaaktus Kambja koolis.

 • 3. september: Vallavalitsuse istung.

 • 4. september: Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek.

 • 8. september: Kambjasse kavandatava hariduse ja kultuuri teemapargiga seotud nõupidamine Tallinnas Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuses.

 • 15. september: Minister Jaan Õunapuu õnnitlemine 45. sünnipäeva puhul.

 • 17. september:

  • Kambja aleviku biopuhasti ehituse valmimisega seotud töönõupidamine.

  • Ringkäik Kambja alevikus koos nende Eesti Põllumajandusülikooli tudengitega, kes hakkavad lähitulevikus koostama Kambja aleviku uut planeeringut.

  • Osalemine Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses siseministeeriumi poolt korraldatud seminaril, kus tutvustati Euroopa Liidu poolt rahastatavaid programme. Euroopa Liidu liikmesriigina hakkab Eesti osalema kolmes INTERREG programmis, milleks Euroopa Liit eraldab aastatel 2004 kuni 2006 Eestile toetusi kokku ligikaudu 166 miljoni kriooni ulatuses.

  • Töönõupidamine Tallinna- Tartu- Võru- Luhamaa maantee rekonstrueerijatega.

 • 19. september: Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse volikogu istung Adaveres.

Kino maale
EelmineMaaelu parandada aitab vaid lisaraha
JärgmineVallavolikogu kinnitas uue ehitusmääruse