Kogudus rendib aiamaad

223

Kambja koguduse juhatus on otsustanud kehtestada Kambja järveäärsel, koguduse omanduses oleval maal aiamaa pidamise eest rendi, milleks on 60 krooni (koguduse liikmele 30 kr) aastas.
Renti saab tasuda koguduse laekur Riina Suitsule (tel 07 416 295).

Kino maale