Vallavalitsuse teated

237

Kambja Vallavalitsus teatab, et on koostatud ja vastu võetud Kambja vallas Palumäe külas asuva Andrese kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 22.detsembrist 2003.a 8.jaanuarini 2004.a tööpäeviti kella 9 – 12 ja 14 – 17 Kambja vallamajas (tuba 2) ja Kodijärve hooldekodus.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Kambja vallamajas 14.jaanuaril 2004.a kell 16.

Kambja Vallavalitsus algatas oma 2.12.2003.a korraldusega nr 453 Kambja vallas Pangodi külas asuvate Orumäe ja Orunõlva kinnistute (kogupinnaga 1,9 ha) detailplaneeringu, mille eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning krundi ehitusõiguse määramine.

Kino maale