Tänuavaldus

188

Tänan südamest Kambja põhikooli 9. klassi õpilasi (nüüdseid vilistlasi) ja nende vanemaid mulle võimaldatud meeldiva ja tervistava puhkuse eest. Klassijuhataja Mare Mõisa

Kino maale