Riigikogu juht Ene Ergma kohtus Kambja noorte ja seltsitegelastega

181

Parlamendi spiiker Ene Ergma ja Tartu maavanem Eha Pärn külastasid 11. augustil Kambja Noortetuba.

Külalised tundsid huvi Noortetoa tegevuste vastu, tutvusid kohalolnud noortega ja imestasid, kuidas noored nii väiksesse tuppa ära mahuvad. Maavanem oli küll Kambja Noortetuba (õigemini MTÜ ZZ Noortekat) juba varem tunnustanud oma aukirjaga, kuid viibis siin esimest korda. Teda huvitasid väga noorte käsitööna valminud klaasimaalid, siidimaal ja igapäevased tegevusvõimalused.

Samal päeval toimunud pr Ene Ergma ja valla mittetulundusühingute ning seltside esindajate kohtumisel tundis pr Ergma huvi seltside tegevuse vastu vallas. Ta näitas üles tõsist huvi maakohtade arengu vastu ja hindas kõrgelt seltside tööd ise oma elu paremaks muutmisel maal.

Annely Zeigo

Kino maale