Töövihikute müük

182

Töövihikuid müüakse Kambja kooli uues hoones 30. ja 31. augustil kell 10st kuni 13ni.

I klassi õpilase töövihikuid (169 krooni) müüb 1. septembril lapsevanemale klassijuhataja.

Kino maale