Muudatused volikogu koosseisus

158

Seoses vallavalitsuse ametisse nimetamisega toimusid muudatused vallavolikogu koosseisus. Ivar Tedrema vallavanemaks valimisega ja Enno Soodla, Heli Jaametsa vallavalitsuse liikmeteks nimetamisega, peatusid nende volitused volikogu liikmetena. Valimiskomisjon nimetas volinikeks järgmised asendusliikmed:

Robert Sule;
Vaike Palla;
Indrek Uus.

Kino maale