Õiendus

257

Vabandame Kambja Hoiulaenu Ühistu (HLÜ) ees, et nende tegevust ei ole kajastatud mittetulundusühinguid tutvustavas infolehes "Mida Teeme Ühiselt".

Projekti rahastaja Balti-Ameerika Partnerlusprogramm on suunatud mittetulundusliku tegevuse propageerimisele ja infolehes tutvustati Kambja vallas just sellisel põhimõttel tegutsevaid ühinguid.

Erinevalt mittetulundusühingutest on HLÜ finantseerimisasutus (tulundusühistu) ja seega jäi selle tegevus lehes kajastamata.

Annely Zeigo,
ajalehe M. T. Ü toimetuse liige

Kino maale